herofis LIJI
herofis LIJI
Tuyap reklam herofis LIJI abt
Home Haberler TÜRKKEP 2017 YILINDA YÜZDE 40 BÜYÜDÜ

TÜRKKEP 2017 YILINDA YÜZDE 40 BÜYÜDÜ

KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye’nin ilk özel kurumu olan TÜRKKEP’in Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, 2017 yılında yüzde 40 büyüdüklerini ve 2018’de ise yüzde 50 büyümeyi hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye’de dijitalleşmenin öncü firmalarından TÜRKKEP’in Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, şirketin 2017 yılı değerlendirmesini yaptı ve 2018 hedeflerini açıkladı. 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüdüklerini açıklayan Nevruz, 2018’de bu oranı yüzde 50’e çıkarmayı hedeflediklerini belitti. Nevruz, “200 milyon TL’lik hacme sahip olan e-Dönüşün sektöründe yüzde 10’luk bir pazar payına sahibiz ve bu rakamı 2018 yılında yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyoruz. 2017 yılında TÜRKKEP Başvuru Merkezi (TBM) de dahil olmak üzere toplamda 500 kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam sağladık, 2018’de ise bu sayıyı 700’e yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

KEP’te ihracat dönemi başlıyor

  1. Kurtuluş Nevruz, “2018 yılında Türkiye’ye yakın coğrafyalar ve özellikle Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere e-Dönüşüm alanında yeni bir iş kalemi eklemeyi planlıyoruz. 2018 yılında yurt dışına açılarak Türkiye’den başta KEP hizmetleri olmak üzere e-Dönüşüm alanında servis ihracına başlamayı planlıyoruz. E-Dönüşüm alanında gelecek yıllarda yeni oyuncuların da pazara girmesi ve Ar-Ge yatırımlarıyla hizmet altyapılarının geliştirilmesiyle birlikte, Türkiye’yi dünyanın yeni ekonomik iş modelinde ön plana çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

E-Tebligat pazarı 250 milyon TL’lik bir hacimle ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Meclis’te görüşülmek üzere yeni yasa tasarısı hazırlandığını belirten Nevruz, “Yasa tasarısında E-Tebligat uygulamasının kapsamının genişletilmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiş. Ancak uygulamanın mevcut hali ile devam ettirilmeksizin, KEP Hizmet Sağlayıcılar yerine tek bir kurumun süreci devam ettirmesine yer verildi. Eğer yasa tasarısı bu haliyle kabul edilirse bir takım olası riskler ortaya çıkabilir. 2012 yılından itibaren hizmet sağlayıcı olarak faaliyette bulunan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen diğer 7 Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı’sının (KEPHS) bugüne kadar yapmış oldukları 100 milyon TL’lik yatırım atıl hale gelebilir.  KEPHS’ler, iş ortakları ve bayiler üzerinden sağlanan ve sayıları bugün itibari ile 2 bini bulan istihdam sayısının pazarın olgunlaşması ile 10 binleri bulma şansı varken yeni yasa tasarısı ile bu fırsatı kaçırabiliriz. Olgunlaşma yönünde ilerleyen ve edindikleri tecrübeyi uluslararası arenada değerlendirme hazırlıkları yapan sektör oyuncularının ihracat yolu ile ülke ekonomisine yakın zamanda milyonlarca dolar katkı sunma olanakları ortadan kalkabilir.  Ayrıca sayıları 200 bini aşan kullanıcıların şimdiye kadar kurmuş oldukları sistem altyapıları için harcadıkları para, zaman, emek vb. tüm yatırımlar boşa çıkarak ve atıl duruma düşebilir.

Mecliste görüşülmek üzere hazırlanan yeni yasa tasarısı ile mevcut durumun korunarak kapsamın genişletilmesi halinde ise; 10 binlerce insana kısa sürede istihdam yaratılma şansı doğacak. KEP ve e-Tebligat pazarı hızla büyüyerek yıllık 250 milyon TL’lik bir hacimle ülke ekonomisine katkı sağlanabilecek duruma gelmesinin önü açılacak. Bilgi ve tecrübenin ihracatı ile ülke ekonomisine milyonlarca dolar girdi sağlanabilecek.

Bu durum ülke ekonomisine olumlu yansıyacak. Hali hazırda bu alanda hizmet veren kuruluşların mağdur edilmemesinin önüne geçecek önlemlerin alınması gerekiyor. Meclis’te görüşülmek üzere hazırlanan yeni yasa tasarısı ile ya mevcut durumun korunarak kapsamın genişletilmesi ya da hali hazırda bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların da sisteme entegre edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Türkiye KEP’in en iyi uygulandığı ülkelerin başında geliyor

  1. Kurtuluş Nevruz, “Dünyada ilk kez ABD’de kullanılmaya başlanan KEP sistemi toplam 14 ülkede uygulanıyor. Türkiye ve Almanya özellik bakımından benzer sistemleri kullanıyor. Bugün KEP’in en iyi uygulandığı ülkelerin başında Türkiye, Almanya ve İtalya geliyor. Bu anlamda ülkemizde bulunan KEP hizmet sağlayıcısı şirketler dünya ülkelerine örnek olabilecek kalite ve verimlilikte çalışıyor. Türkiye’de özel ve kamu dahil olmak üzere toplam 7 şirketin faaliyet gösterdiği e- Dönüşüm’ün omurgası olan KEP sektöründe şirket sayısının 2018 yılında hızla artarak, 15’e ulaşmasını bekliyoruz. Kalkınmanın en önemli ölçütü olan e-Dönüşüm ancak serbest piyasa ekonomisi ile ilerleme şansı bulabilir ve özgürlüğün olduğu rekabetçi bir ortamda gelişim sağlayabilir.

Şirketlerin fatura maliyetini 300’de 1’e indiriyor

e-Fatura ile şirketlerin basım, arşivleme, kargo ve noter maliyetleri azaltılarak, birim başı ortalama 6 TL olan kağıt fatura maliyetleri, 2 kuruşa kadar düşürülüyor. Bir tek basılı faturanın masrafı ile 300 adet e-Fatura gönderilebiliyor. E-Fatura, şirketlerin masraflarını 300’de 1’e indiriyor. KEP İK sayesinde 50 çalışanı olan bir şirketin yıllık 12 bin TL olan İK masrafı 2 bin TL’ye kadar düşüyor” diye konuştu.

E-Dönüşüm sektörü binlerce kişiye istihdam sağlayacak

e-Dönüşüm sektörünün Türkiye’de çok yüksek bir potansiyeli olduğunu belirten Nevruz, “2017 yılında hizmet sağlayıcılar, entegratörler ve iş ortakları ile bayiler üzerinden 10 bine yakın kişiye doğrudan ya da dolaylı istihdam sağlayan sektörde, 2018 yılında istihdam oranlarında da en az yüzde 30’luk bir artış olacağını öngörüyoruz. Bilgi güvenliği ve tasarruf gibi çok önemli getirileri olan KEP, gelecek yıllarda istihdam açısından Türkiye’de kaldıraç görevi görecek” şeklinde konuştu.

 Rakamlarla e-Dönüşüm: 2023 hedefi 850 milyon TL

Küresel ölçekte e-Maliye çözümleri (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv fatura vb.) pazar büyüklüğüne baktığımızda 2017 için 3.3 milyar Euro olan rakamın 2023 yılında 16 milyar Euro’ya ulaşması bekleniyor. 2017 yılında global ölçekte 36 milyar e-Fatura düzenlendi. Büyüme oranının yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olduğu tahmin ediliyor.  Türkiye’de e-Maliye çözümleri pazar büyüklüğü ise 2017 için 140 milyon TL iken 2023 için 850 milyon TL’ye yaklaşması ve minimum 2 milyar e-Fatura’nın kesilmesi bekleniyor.

Türkiye’de e-Bilişim çözümleri (KEP, e-İmza ve bileşenleri) pazar büyüklüğü, 2017 için 50 milyon TL iken 2023 yılında 250 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Büyüme oranının ise yüzde 25 ile yüzde 30 arasında olması bekleniyor.

 TÜRKKEP Hakkında

2008 yılında kurulan TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)  Hizmet Sağlayıcısı olarak, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), e-Fatura Hizmet Sağlayıcısı (Özel Entegratör) ve e-Fatura Saklamacı Kuruluş olarak da, 27 Eylül 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) yetkilendirildi. KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye’nin ilk özel kurumu olan TÜRKKEP,  yaygın satış ağı ve 190’ın üzerindeki bayisi ile tüm bu hizmetlerin aynı noktadan alınabildiği tek hizmet sağlayıcısı kurum olma özelliği taşıyor.

pimapen ArtWin doper
pimapen ArtWin (120x120)Tr doper
pimapen ArtWin (120x120)Tr doper
Translate »