Home Haberler Duyurular Çuhadaroğlu Alüminyum 2015 Öğrenci Proje Yarışması

ÇUHADAROĞLU 2015 YILI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU, yaratıcı, genç fikirlerle sektörün gelişimini desteklemek üzere, her yıl tekrarlanan ve alüminyum teknolojisinin kullanımını hedefleyen tek kademeli, ulusal, öğrenci proje yarışması düzenlemektedir. Bu yıl on ikincisi düzenlenecek olan yarışmanın konusu gözlem yapısı tasarımıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Gözlem yapısı tasarımı ile kast edilen; açık alanda konumlandırılacak, içinde yer alacağı coğrafya gözetilerek doğal yaşam, iklimsel dönüşüm, yaban yaşamı, gökyüzü vb. olaylarından yarışmacının seçeceği bir ya da daha fazlasının gözlemlenebileceği / izlenebileceği,
ürdürülebilir bir yapı ve çevresinin tasarımıdır. Tasarımda gözlem / izleme işlevi asal olmalıdır. Yapı ayrıca, gözlemcinin kişisel ihtiyaç ve diğer temel gereksinimlerini de karşılayabilecek nitelikte ve korunaklı olmalıdır.

Tasarımın, çevre bilinci paralelinde sürdürülebilir ve malzeme tabanlı olan ÇUHADAROĞLU Alüminyum Sistemleri düşünülerek geliştirilmesi önerilmektedir.

YER

Yarışmacı proje alanını Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde olmak şartıyla kendisi seçecektir. Yarışmacılardan, çalıştıkları proje alanını seçme nedenlerini açıklamaları ve yer hakkında gerekli bilgi ve verileri (fotoğraflar, açıklayıcı metinler vb. ile) ayrıntılı bir şekilde sunmaları beklenmektedir.

PROGRAM

Mimari program, gözlem konusu ve yere göre yarışmacı tarafından belirlenecek ve nedenleriyle açıklanacaktır. Alan sınırlaması yoktur.

Afis_OnaylananYARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

1.​ Yarışmaya Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.

2.​ Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının mimarlık bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.

3.​ 2015 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu belgelemesi gereklidir.

4.​ Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya
 da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.

5.​ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

6.​ Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla çalışmalarının ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir.

7.​ Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.

8.​ Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ

15 Mayıs 2015 : Yarışmanın duyurulması

15 Haziran 2015 : ÇUHADAROĞLU Fabrika Gezisi

19 Haziran 2015 : Soru sorma için son tarih

26 Haziran 2015 : Soruların yanıtlanması

06 Ekim 2015 : Proje teslimi, saat 17.00’e dek

16 Ekim 2015 : Seçici Kurul’un değerlendirmeye başlaması

26 Ekim 2015 : Sonuçların duyurulması

06 Kasım 2015 : Ödül töreni, sergi ve kolokyum

YARIŞMA SÜRECİ

​ Yarışma şartnamesi, 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren www.cuhadaroglu.com adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılacak öğrencilerin sitedeki katılım formunu doldurarak kayıt olması gerekmektedir (06 Ekim 2015 saat 17:00’a kadar kayıt olunabilir). Ekip katılımlarında ekip başının e-postayı göndermesi ve tüm ekibin bilgilerini iletmesi yeterlidir.

​ Yarışmaya katılmak isteyen tüm öğrencilerin www.cuhadaroglu.com adresinde yer alan‘’Yarışmacı Katılımcı Formu‘’nu doldurarak, teslim aşamasında gönderilecek zarfın içine imzalı olarak eklemeleri zorunludur ( Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri tarafından doldurulacaktır ).

​ Yarışmaya katılanlar kendi tercihlerine bağlı olarak taleplerini 05 Haziran 2015 17:00’a dekiletisim@cuhadaroglu.com adresine bildirmek kaydıyla ÇUHADAROĞLU Fabrikası’na düzenlenecek geziye katılabilirler.

​ Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını yarışma ilanından itibaren en geç 19 Haziran 2015 saat 17.00’e kadar iletisim@cuhadaroglu.com adresine iletebilirler.

​ Sorular ve yanıtları 26 Haziran 2015 tarihinde www.cuhadaroglu.com adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Sorulara telefonla yanıt verilmeyecektir.

​ Proje teslim tarihi 06 Ekim 2015 Salı günü saat 17.00’dir.

​ Seçici kurul değerlendirmesi 16 Ekim 2015 tarihinde başlayacaktır.

​ Yarışma sonuçları 26 Ekim 2015 günü açıklanacaktır.

​ Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.

Projelerin teslim günü, yeri ve şartları:

Proje teslim tarihi 06 Ekim 2015 Salı günüdür. Projelerin bu tarihte saat 17.00’e kadar elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilen projelerin de 06 Ekim 2015 Salı günü saat 17.00’e kadar kargoya verilmiş olması ve kargoya verildiğine dair belgenin iletişim@cuhadaroglu.com adresine en geç 06 Ekim 2015 saat 20.00‘e kadar ulaşması gerekmektedir. Kargoya verilen projeler en geç 09 Ekim 2015 Cuma saat 17.00’e kadar ulaşmış olmalıdır. Elden ya da kargo ile teslim aşağıdaki adrese yapılacaktır:

Aysun Karabayır / Enes Erol, Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No: 6-8 34524 Beylikdüzü İSTANBUL

Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerden sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurum, ilgili kişilere ve adrese teslim edilmeyen ya da kargoda kaybolan projelerden sorumlu değildir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ

Asli Jüri Üyeleri (soyadına göre)

1.​ Candan ÇINAR (Dr. Mimar – İTÜ)

2.​ Alişan ÇIRAKOĞLU (Y. Mimar – ODTÜ)

3.​ Kurtul ERKMEN (Y. Mimar – DGSA)

4.​ Mehmet Kerem ÖZEL (Dr. Mimar – MSÜ)

5.​ Yasemen SAY ÖZER (Dr. Mimar – MSÜ)

6.​ Cem SORGUÇ (Mimar – MSÜ)

7.​ Zeki ŞERİFOĞLU (Y. Mimar – YTÜ)

8.​ Belkıs ULUOĞLU (Dr. Mimar – İTÜ)

9.​ Semra UYGUR (Y. Mimar – ODTÜ)

Raportörler

1.​ Polat DARÇIN (Dr. Mimar – YTÜ)

2.​ Seda SAYLAN (Mimar – Yeditepe Üniversitesi)

ÖDÜLLERİN TUTARI

1. Ödül 6000 TL

2. Ödül 4000 TL

3. Ödül 3000 TL

Eşdeğer Mansiyonlar (1000 TL x 3)   

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

​ Yarışma şartnamesi ve diğer dokümanlar web sitesinde yer alacaktır.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Çizimler:

​ Genel yerleşim planı,

​ Planlar, kesitler ve görünüşler,

​ Detaylar,

​ Projeyi açıklayıcı görseller/ perspektifler.

Yarışmacılar yukarıda istenen çizimleri gerekli gördükleri ölçeklerde, dikey kullanılmış A1 boyutlu paftalara, basılı (hard copy) ve foto bloğa monte edilmiş biçimde teslim edeceklerdir. Projeler en fazla iki adet paftada sunulabilir.

Mimari Açıklama Raporu:

Mimari açıklama raporu, projenin yere ait ve işlevsel özelliklerine, mimari yaklaşımlarına ve önerilen sistemin uygulanabilirliğine ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor 750 sözcüğü geçmemelidir ve proje paftası üzerinde yer almalıdır. Rapor içinde, gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir.

CD / DVD / Taşınabilir Bellek:

Yarışma paftalarının tamamı (katmanlar [layerlar] ile kaydedilmiş TIFF formatında ve 300 dpi çözünürlükte) ve mimari açıklama raporu niteliğinde 100 kelimeyi geçmeyecek özet metin (txt ya da doc formatında) iki adet olarak teslim edilmelidir.

Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde – el yazısı olmamak koşulu ile – “Çuhadaroğlu Alüminyum 2015 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı”başlığı yazılı, kapalı ve içini göstermeyen bir zarf koyacaklardır. Kimlik zarfı içinde

1. www.cuhadaroglu.com adresinde yer alan imzalı “Yarışma Katılımcı Belgesi” formu (yarışmaya ekip olarak katılım durumunda, her üye için doldurulmalı ve imzalanmalıdır)

2. Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi

3. TC kimlik no’lu bir kimlik belgesinin fotokopisi

bulunmalıdır.

Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade yer alan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Beş rakamdan oluşan rumuz (rumuzdaki rakamlar yinelenmemeli ve sıralı olmamalıdır), 1 x 4 cm boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine – el yazısı olmamak koşulu ile – yazılacaktır.

Yarışmada istenenler, dış etkilerden zarar görmeyecek tek bir ambalaj içinde teslim edilmelidir. Projeler, kimlik zarfı ve dijital saklama öğeleri (CD / DVD / taşınabilir bellek) kırılmamış ve katlanmamış biçimde ambalaja yerleştirilmelidir.

Translate »