Home Haberler TÜBİTAK’tan Ar-Ge Laboratuvarlarına Destek

TÜBİTAK, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal ve uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge laboratuvarları için hibe verecek. Destek oranı, Ar-Ge laboratuvarı bütçesinin yüzde 75’i kadar olacak ve bir takvim yılındaki destek tutarı 10 milyon lirayı geçmeyecek.

 

Desteklenecek öncül teknoloj73488i alanları, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulutarafından belirlenen alanları kapsayacak.Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve Türkiye’nin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması amacıyla başlatılan ‘TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı‘ için başvuru süreci, aday kuruluşun sunacağı niyet beyanı ile başlayacak. Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal ve uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz olarak desteklenecek.

Başvuru süreci

Bu kapsamda, Türkiye’de Ar-Ge laboratuvarı kurmayı amaçlayan ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmaların, sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları başvuru yapabilecek. TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan firmanın son üç yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az yüzde 1, bu süredeki net satış ortalamasının ise iki milyar lira olması gerekecek. Başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca bu şartlar aranmayacak. Ar-Ge laboratuvarı destek süresi 5 yıl olacak. Söz konusu süre yürütme komitesi kararı ve başkanlık onayı ile en fazla 5 yıl daha uzatılabilecek.

Desteğin kapsamı

Destek, personel ve danışmanlık giderleri ile genel giderleri kapsıyor. Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az yüzde 50’sinin Türk uyruklu, en az üçte birinin doktoralı olması gerekiyor. Destek kapsamına alınacak Türk uyruklu Ar-Ge personelinin aylık maliyetleri destek oranı kapsamında, yabancı uyruklu Ar-Ge personelinin aylık maliyetleri ise en fazla yüzde 25’i oranında desteklenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinin kadro veya pozisyonlarında Ar-Ge laboratuvarında proje yürütücüsü, araştırmacı veya yardımcı personel olarak görev alanların personel giderleri desteklenmeyecek.

Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan Ar-Ge laboratuvarı bütçesinin yüzde 75’i kadar olacak ve bir takvim yılındaki destek tutarı 10 milyon lirayı geçmeyecek.

tubitak_logo_282745438

Translate »