Home Haberler TÜRKİYE İMSAD 6. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ

 

DSC_9370rkiye inşaat sektörü ,Türkiye İMSAD öncülüğünde 6.Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde, 6.kez bir araya geldi. Bu yıl ana teması “iş birliği-güç birliği” olarak gerçekleştirilmiş olan Zirvede; Türkiye inşaat sektörünü uluslararası arenada bir dünya markası yapmak asıl amaçtır.Zirvede; müteahhitler, müşavirler, mimarlar ve malzeme üreticilerinin yurtiçi ve yurtdışında güçlerini birleştirip, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için neler yapması gerektiği konuları gündeme geldi. Sektörün bütününü ilgilendiren ve tüm sektör paydaşlarının bir arada bulunduğu, açılış konuşmalarını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GüllüceTürkiye İmsad Başkanı Dündar YetişenerTSMD Başkanı Yeşim HatırlıTOBB Başkan yardımcısı İbrahim ÇağlarTürk MMMB Başkanı Demir İnözüTMB Başkan Vekili Selim Bora ve birçok değerli katılımcının da bulunduğu Zirvede, “güç birliği” sağlayabilmek için “iş birliği” nin önemi vurgulandı. İşbirliğinin ilk somut adımı Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nun hayata geçirilmesi olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “iş birliği-güç birliği” çağrısına tam destekDSC_9383 vererek işçilikte, ustalıkta, malzemede ve mevzuatta kalitenin önemini belirtirken, inşaat malzemeleri denetimlerinin de arttırıldığını söyledi. Kentsel dönüşüm konusunda, hangi partiden olursa olsun belediyelere işbirliği yapma çağrısını yineleyerek “Kentsel dönüşüm rayından çıkar bir hale gelmişti” diyen Bakan Güllüce, Anayasa Mahkemesi’nin yasanın birkaç maddesini iptal ettiğini, yeni bir revizyon yaptıklarını, uygulamanın genç olduğunu, bu yüzden bazı eksiklikleri tamamladıklarını, bazı haksızlıkların önünü kestiklerini aktardı.“ Türkiye’deki pasta artık bize yetmeyecek. Ne yapıp edip, dışarıya açılmanın yollarını bulmak lazım” dedi.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye konuşmalarının ardından günün anısına plaket takdim etti.

Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, bu yıl ki dünya ekonomisi ve ticaretinde beklentilerin altında kalan büyüme ve DSC_9077yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmelerin, dünya ekonomisi ve başta inşaat, müteahhitlik, inşaat malzemesi ihracat pazarları olmak üzere, Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu olumsuz sürecin üstesinden gelmek için , Türk inşaat sektörünün yeni bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu belirterek iş birliği-güç birliği ile bu sorunları aşıp büyümeyi hedeflediğini söyledi ve şöyle devam etti; “ Hükümetimiz 2015 yılı büyüme hedefini 4.0 olarak açıkladı. İnşaat sektöründeki büyümeyi ise, biz 4.0 – 4.5 arasında bekliyoruz.İnşaat malzemesi ihracatında ise hedefimiz, yüzde 8 – 10 arasında artışla 24 milyar dolara ulaşmaktır” dedi.

Avrupa İnşaat Malzemeleri Konseyi Genel Koordinatörü Christophe Sykes, sürdürülebilir inşaat malzemeleri için araştırma-geliştirme olanakları, yeni kaynak verimliliği tebliği, devam eden çevresel ürün beyanları ile ilgili son gelişmeleri anlattı. Avrupa Komisyonu’nun şehirler için bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ‘Doğa Tabanlı Çözümler’ üzerinde çalıştığını belirtti ve yakın zamanda gündeme gelecek olan ‘İnşaat ve Yıkım Atıklarının Geri Dönüşümü AraştıDSC_9154rma Projesi’ hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Yeşim Hatırlı, üyelerinin yurtiçinde ve yurtdışında yılda yaklaşık 15 milyon m2 proje ürettiklerini ve bunun yaklaşık yüzde 30’unu yurtdışı projelerinin oluşturduğunu söyledi. Mimarlar olarak, müteahhitlik firmaları, proje müellifi ve işveren ilişkisiyle başlayan birlikteliklerinin; konsept proje tasarımından, mesleki kontrollüğe kadar giden yapım sürecinin her aşamasında işbirliğini gerektirdiğini vurgulayan Hatırlı, şöyle konuştu: “Yurtdışında iş yapan müteahhit firmaların Türk mimarlara sağladıkları yeni iş alanları olduğu gibi, tersine, mimarlık ofislerimiz de yurt dışı pazarlara açılmada öncü rol üstlenmekte, gerek inşaat gerekse malzemesi üretici firmalarının yeni pazarlara ulaşmalarına imkan sağlamaktadır. Biz sektör paydaşları arasındaki bu işbirliği kuşku yok ki yapı kalitesinde ve güvenli yapıların inşasında önemli rol oynayacaktır.”

Dupont Yatırım Verimliliği Uygulama Lideri Glynn Hayston, inşaat sektöründe planlı duruş, bakım onarım ve özellikle büyük yatırım projelerinde yer alan firmaların, alt işveren güvenliği konusundaki farkındalığın her geçen gün arttığını söyledi. İşveren sahalarında çalışan veya hizmet veren tedarikçi ve alt işveren firmaların, güvenlikle ilgili performanslarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Hayston, işletme sahipleri bugün güvene dayalı ilişkileri temel alan, uzun süreli işbirliği kurabilecekleri, güvenilir ve sürdürebilir kaynaklar arayışındadır” dedi.

 

Türkiye İMSAD, Zirve kapsamında ayrıca “Kentsel Dönüşüm ve Finansman” raporunu kamuoyu ile paylaştı. Bu raporda , son 50 yılda kentsel sorunların fiziksel boyutlarına yönelik çözümler getirilmesine karşın, sosyal, ekonomik ve çevresel koşullar için sürdürülebilir çözümlerin henüz tam olarak üretilemediği vurgulandı.Raporda, sadece fiziki yenilenme değil, aynı zamanda sosyo kültürel, yerel kalkınma, çevre ve enerji açısından verimli uygulamaları kapsaması gerektiği vurgulandı.

DSC_9337DSC_9423

 

 

 

 

 

 

 

DSC_9411

 

 

 

 

 

 

 

Translate »