Home Haberler 3M Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki 15.yılını kutluyor

 3M, tam 15 yıldır, dünya çapında önde gelen firmaların finansal performansını takip eden ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre sıralama yapan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) yer alıyor. Müşterileri için sürdürülebilir ürünler geliştirmeye odaklanmanın yanı sıra 3M, kısıtlı doğal kaynaklar, eğitim ve istihdam gibi küresel düzeydeki sorunlara eğilmeyi de görev ediniyor.

 İnovatif çözümleriyle hayatı kolaylaştıran ve yenilikçi binlerce ürün geliştiren 3M, geçtiğimiz 1Gayle_14 yıldır olduğu gibi, bu yıl da, dünya çapında önde gelen firmaların finansal performansını takip eden ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre sıralama yapan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) yer aldı. Küresel ölçekte uygulanan ilk sürdürülebilirlik indeksi çalışması olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI), 1999 yılından bu yana dünya çapında önde gelen şirketlerin yönetim kalitelerini, potansiyel gelecek performanslarını ve geleneksel finansal analizlere sürdürülebilirlik kriterini de entegre ederek değerlendiriyor. Bu sayede yatırımcıları, kalıcı değer yaratabilecek yatırım fırsatlarını belirleyebilmek için daha fazla ve daha doğru bilgiye dayalı yatırım kararlarına yönlendiriyor.

3M, tam 15 yıldır hem DJSI Dünya hem de DJSI Kuzey Amerika endekslerinde yer alma başarısını gösteren ender şirketler arasında yer alıyor. DJSI Dünya Endeksi, Dow Jones Global Toplam Borsa Endeksi’nde yer alan en iyi 2500 şirketin ilk yüzde 10’luk diliminde olup ekonomik, çevresel ve sosyal kriterlere göre değerlendirilmiş olan ve sürdürülebilirlik konusunda örnek oluşturan şirketleri tespit ediyor. DJSI Kuzey Amerika Endeksi ise, Kuzey Amerika şirketlerinden en büyük 600’ü içinde sürdürülebilirlik açısından ilk yüzde 20’lik dilimde olanları kapsıyor.

3M’de inovasyonun merkezinde yer alan sürdürülebilirlik, kurumun hem iş felsefesinde önemli bir rol oynuyor hem de büyüme vizyonunun temelini oluşturuyor. 3M’in Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gayle Schueller, “Sürdürülebilir uygulamalarda görev alan yaklaşık 90.000 çalışanımız bulunuyor. Müşterilerimiz için sürdürülebilir ürünler geliştirmeye odaklanmanın yanı sıra, kısıtlı doğal kaynaklar, eğitim ve istihdam gibi küresel düzeydeki sorunlara eğilmeyi de görev ediniyoruz. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyara ulaşacağını göz önünde bulundurarak, küresel düzeydetemiz su, enerji, eğitim ve istihdam alanlarında yaşanan sorunları çözmeyeyönelik yeni sürdürülebilir ürünler geliştiriyoruz ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan hayatları iyileştirmeye yardımcı olmak için toplumsal girişimlere yatırım yapıyoruz.” sözleriyle 3M’in sürdürülebilirlik yaklaşımını özetliyor.

3M Dow Jones is celebrating its 15th anniversary at sustainability index

3M has been taking place at Dow Jones Sustainability Index (DJSI), which keeps track with financial performance of world’s leading companies and makes arrangements according to sustainability criteria, for 15 years. Easing the life with innovative solutions and producing thousands of innovator products, 3M, again took place at Dow Jones Sustainability Index, as like past 14 years. Dow Jones Sustainability Index, the first sustainability index in the global scale, has been evaluating management qualities, potential upcoming performances and conventional financial analyses of world’s leading companies by integrating sustainability index since 1999. By this means, it directs enterprisers to investment decisions based upon more accurate information, in order to determine investment opportunities that will create permanent values.

 

 

3M_Logo_RGB_13mm

Translate »