Home Haberler ASAŞ, TÜRKİYE’NİN ”EN İYİ YÖNETİLEN FİRMALARI”ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

ASAŞ, Deloitte Private tarafından 40 ülkede uygulanan “En İyi Yönetilen
Şirketler” (Best Managed Companies) Programının 2021 yılı Türkiye
kazananları arasında yer alarak, ödüle layık görüldü.

Deloitte Private tarafından Türkiye’de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ ödülleri sahiplerini buldu. Dünya genelinde 40 ülkede uygulanan program kapsamında; yıllık 30 milyon TL’nin üzerinde ciroya sahip, beş yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, Türkiye’de kurulu, yerel yönetime sahip ve halka açık olmayan şirketlerin başvuruları değerlendirmeye alındı. Deloitte koçları tarafından strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar başlıkları altında yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda ASAŞ, Türkiye’nin ‘En İyi Yönetilen Şirketler’i arasına seçilerek ödüle layık görüldü.

Türkiye’de Koç Üniversitesi’nin akademik destekçi olduğu programa, İngiliz Ticaret Odası (BCCT), TürkiyeAile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği(TKYD) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) destek verdi. Program, ülke ekonomisinin değerleri haline gelmiş Türk şirketlerine yönelik farkındalığı arttırmayı, aynı zamanda da şirketlerin başarı hikayelerini ulusal ve uluslararası iş dünyasına duyurmayı hedefliyor.

6 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren ve kuruluşundan bu yana istikrarlı bir şekilde büyümetrendine sahip ASAŞ; ISO 500 2020 listesinde 63 sırada yer alıyor. İyi bir stratejinin müşteri memnuniyeti ve rekabette üstünlük getireceğine inanan firma, kurumsal stratejisini “Karlı Sürdürülebilir Büyüme”olarak tanımlıyor. Firma, hayata geçirdiği iş modeli ile sektörel gücünü artırmanın yanı sıra topluma değer katmak misyonuyla yola çıktığı sosyal sorumluluk projeleri ve çalışanları için uyguladığı projelerle de başarısını perçinliyor. ASAŞ Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketler” ödülüne layık görülmesine de katkı sağladığına inandığı; sanata ve sanatçıya değer katmak için kurduğu ASAŞ SANAT, çocukların sporla sağlıklı bir şekilde gelişimini hedefleyen ASAŞ Basketbol Kulübü, dijital dönüşüme uyum, iş yerinde kadın ve erkeklere yönelik fırsat eşitliği, sürdürülebilir yönetim konularında daha da ileri gidebilmek için pek çok projeye yıllardır emek veriyor.

Endüstri 4 ile Dijital Çağa Uyum Tüm Sürece Uygulanıyor

Sektörünün lider oyuncularından olmasını sağlayan yenilikçi çalışmalarının yanı sıra, dijital çağın dinamiklerine de kısa sürede adapte olan ASAŞ, 2020 yılında endüstri 4 dijital dönüşüm projesi DigitALL’u hayata geçirdi. Titiz bir hazırlık sürecinin ardından aktif olan sistem, müşterilerine ve çalışanlarına 360 derece bir dijital süreç deneyimi yaşatıyor. DigitALL sayesinde; müşteri teklif talebinden satın almaya, stok yönetiminden sevkiyata tüm tedarik zinciri süreçleri, artık dijital ortamda entegre bir yazılım platformu üzerinde gerçekleştirilebiliyor. Üretimde ise; tüm çalışmalar el terminalleri, tabletler üzerinden yerinde ve gerçek zamanlı olarak sistemlere aktarıldığı için üretim verimliliği anlık olarak izlenebiliyor.

KAGİDER tarafından verilen ‘Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’nı Almaya Hak Kazandı

Kadın çalışanlar için gözetilen politikalar ve cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamaları ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen ‘Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’nı almaya hak kazanan ASAŞ’ın, kadına saygı, iş gücüne saygı ve işyerinde eşitlik konularında projeleri bulunuyor.Firmanın ayrıca; ASAŞ Yönetici Gelişim Programı, Genç ASAŞ’lı Programı gibi çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak ve iş hayatlarında potansiyellerini besleyerek profesyonelleşmeleri için hayata geçirdiği projeleri de aktif şekilde yürütülüyor.

Yeşil İmalat ve Karbon Ayak İzinin Azaltılması için Önemli Çalışmalar Yürütülüyor

ASAŞ, sürdürülebilirlik ilkesi gereği yeşil imalat ve tüm sahaların çevresel etki değerlendirmesi, atıkların yerinde sınıflandırılması, toplanması ve yönetimi konularında yatırımlar yapıyor.Tükettiği elektrik enerjisinin %75’lik kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ettiğine dair RECs International tarafından geliştirilen uluslararası IREC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası) Belgesi’ne sahipASAŞ, üretiminin %52’sini geri dönüştürülmüş alüminyumdan sağlayarak karbon ayak izinin azaltılması için de önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Alüminyum Yassı Mamuller Üretim Tesisinde, herhangi bir yasal yaptırım olmamasına rağmen daha iyi birgelecek için oluşturduğu sürdürülebilirlik politikalarına uygun olarak, yapılan işlem gereği buharlaşan yağı geri dönüştürmek için üç adet “hadde yağı, yağ geri kazanım sistemi” yatırımını yapmıştı. Bu yatırımı sayesinde, yılda toplam 1200 ton hadde yağı buharının çevreye salınımı engellerken, distilasyon yöntemiile geri kazanılan yağı da, herhangi bir atık oluşturmadan tekrar tekrar kullanılabiliyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını daha da güçlendirmek için global alüminyum sektörü sürdürülebilirlikinisiyatifi ASI (Aluminium Stewardship Initiative) belgesi alma sürecini yürüten firma, yılda bir kere kurumsal web sitesinden yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporları ile çalışmalarının sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Translate »