Home Haberler Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci’nin değerlendirmesi…

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin ‘demir çelik sektörü ile ilgili Ekonomi Bakanlığı olarak verebileceğimiz en üst düzeyde teşvikler vermeye başlayacağı’ açıklaması doğrultusunda;

 Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamayı sektörümüz için sevindirici veyerinde bir karar olarak görüyoruz. Zira dünya çelik sektörünü değerlendirdiğimizde, dünya çelik üretiminde önemli artışlar olduğunu ancak; buna karşın tüketimde ise bu artışın karşılayacak kadar artış olmadığını ve hatta bazı bölgelerde daralmalar olduğunu görmekteyiz. Biz Türk çelik sektörü olarak çeşitli nedenlerle ihracatta sorunlar yaşamaktayız. Örneğin önemli pazarımızdan olan Ortadoğu ve Afrika ülkelerdeki siyasi karışıklıklar neticesinde söz konusu bölgelere ihracatımızda düşüş yaşanmaktadır. Öte yandan bu pazarlarımıza bazı ülkelerin  Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları dışında yaptıkları dampingli satışların da ihracatımıza olumsuz etkileri olmaktadır.

 

Ayrıca yine pazarlarımız arasında olan bazı ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni tesisler kuruyor olması ve DTÖ kuralları çerçevesinde gelen ürünleri de ithal etmemek için dampingli olmayan ürünlere dahi damping kategorisine sokmaya çalışmaları ve haksız yere soruşturmalar başlatmaları ihracatımızı olumsuz etkilemektedir.

 

Tüm bu engellerin yanı sıra Türk çelik sektörü olarak, üretim kapasite kullanım oranımız yüzde 70’ler,  ihracatımız ise 18 milyon ton civarındayken; 15 milyon ton civarında da yarı mamul ve mamul ithalatı gerçekleştirmekteyiz. Buradan yola çıkarak çelik sektörünün katma değerli ürün üretimine geçmesi için çeşitli Ar-Ge ve teknolojik yatırımların yapmasının elzem hale geldiğini söyleyebiliriz. Zira sektörümüzün aynı zamanda yapısal değişikliğe de ihtiyacı vardır. Dolayısıyla Sayın Zeybekci’nin yaptığı açıklama, üretim şeklimizi ve ürün yelpazemizi değiştirmekle ilgili sektörümüzün önünde olan barikatların kaldırılmasına yönelik sevindirici bir açıklamadır. Oluşacak gelişmeleri heyecanla beklemekteyiz.

 s2669_logo

Translate »