Home Haberler EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü:”2024 Enerji Verimliliği Yılı Olacak”

Türkiye’de enerji hizmet şirketlerini temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olan Enerji Verimliliği

ve Yönetimi Derneği (EYODER), yeni dönem vizyonunu paylaşmak ve üyeleri arasındaki iletişim

ağını güçlendirmek amacıyla bir buluşma gerçekleştirdi. 2024’ün enerji verimliliği yönünden

başarılı bir yıl olacağını belirten EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, yeni dönemde

enerji hizmet şirketlerini geliştirmeye, enerji verimliliği alanındaki farkındalığı artırmaya ve

Enerji Performans Sözleşmeleri pazarını büyütmeye odaklandıklarını söyledi.

Enerjinin verimli ve sürdürülebilir üretilmesi, tüketilmesi ve yönetilmesine katkı sağlama hedefiyle

faaliyet gösteren Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), yeni yıl öncesi üye buluşması

gerçekleştirdi. Enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) yanı sıra finans, sigorta, teknoloji gibi farklı

sektörlerden şirketlerin de üye olduğu EYODER’in İstanbul’da düzenlenen buluşmasında hem

derneğin yeni dönem vizyonu konuşuldu hem de üyeler arasındaki iletişim ağı güçlendirildi.

Onur Ünlü: “Uluslararası finans kuruluşlarının enerji verimliliği yatırımlarını finanse etmesini

bekliyoruz”

Enerji verimliliği pazarındaki gelişmeler doğrultusunda son yıllarda vizyon değişikliğine gittiklerini

söyleyen EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, “2010 yılında enerji verimliliği danışmanlık

şirketleri arasında güç birliği sağlama hedefiyle faaliyetlerine başlayan EYODER artık enerji hizmet

şirketlerini geliştirmeye, enerji verimliliği alanındaki farkındalığı artırmaya ve Enerji Performans

Sözleşmeleri pazarını büyütmeye odaklanan bir yapıya dönüşüyor. Bunun için çok doğru bir zaman

çünkü 2024’ün enerji verimliliği yönünden başarılı bir yıl olacağına inanıyoruz. Ülkemizin iklim

değişikliği ile mücadelede enerji verimliliği alanında agresif hedefler belirlemesi, uluslararası finans

kuruluşlarının yine bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımları finanse etmesine

yönelik beklentiler de buna işaret ediyor. Biz de EYODER olarak ülkemizin enerji verimli hale

gelmesi için çalışmaya, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında bir köprü olmaya

devam edeceğiz” dedi.

Ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı

Geçtiğimiz Ekim ayında Global ESCO Network (Küresel ESCO Ağı) Üyesi olduklarını hatırlatan Ünlü,

bu ağ üzerinden iklim değişikliği tehdidini azaltma ve Paris Anlaşması çerçevesinde belirlenen

hedeflere yönelik uluslararası çalışmalara destek vereceklerini belirtti. 2023 yılında yurt içinde

yaptıkları çalışmaları da hatırlatan Ünlü, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na EYODER üyeleri

olarak katkı sağladıklarını ve TOBB İklimlendirme Meclisi’ndeki Enerji Verimliliği Komisyonu’nda yer

aldıklarını belirtti.

Translate »