Home Haberler FıratPen Profil Pazarlama Müdürü M.Erdal Karakaş ile Röportaj…

Tehlikeli İşler Sınıfında Bulunmamız Nedeniyle Güvenlik Önlemlerinin Tam Olması Şarttır!

Gelişen teknolojiyle birlikte, inşaat unsurlarında da sürekli bir dönüşüm ve yenilik yaşanmaktadır. İnsanlarımızın yenilikleri takip etmeleri, buna dayalı olarak beklentilerinin artması ve teknolojiye uyum sağlamaları kapsamında, sektörümüzün de sürekli yeniliğe açık olması önem arz etmektedir.


 

 

  1. Erdal Bey, sürekli inşat sektörünün ekonomimizin lokomotifi olduğunu söylüyoruz. İnşaat sektörü Türkiye için neden bu kadar önemli?

İnşaat sektörünün GSMH’ deki payı % 8’dir. Yan sektörleri de buna dâhil ederseniz, ki bu 200 ayrı iş kolu demektir, bu oran % 30 seviyesine çıkmaktadır. İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin 1/3’ünü kapsamaktadır ve bu sektör ekonominin tabi ki itici gücüdür. Geçen sene, inşaat sektörünün gerçekleştirdiği 20 milyar doların üzerindeki ihracat vardır ve bu lokomotif sektör önemli oranda insan gücünü istihdam etmektedir.

  1. İnşaat sektörünün geleceği ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Türkiye’de, 2008 yılında çıkmış deprem yönetmeliği önemli bir yer tutmaktadır. Ülke topraklarının % 62’si 1. dereceden deprem bölgesidir. Nüfusumuzun ise %72’ si maalesef ki bu bölgelerde yaşamını sürdürmektedir. Ayrıca, 18 milyon konut stokunun yarısı, 40 yaşının üzerinde olmasından dolayı yıkılması ve yenilenmesi gerekmektedir.

Ek olarak, yabancılara mülk satışını düzenleyen mütekabiliyet yasası ile sektörümüz hareketlendi. 2014 verilerine göre yabancıya satılan konut sayısı bir önceki yıl olan 2013’e göre %56 arttı. 2013’te yabancıya 12 bin 181 konut satışı yapıldı. Bu sayı 2014’te 18 bin 959 adete çıktı. Böylece yabancıya konut satışının payı toplam konut satışı içinde ancak %1.5 seviyesine ulaştı. 2,5 hektarla sınırlı arazi satışının 60 hektara çıkarılması da sektörümüzü tetiklemektedir.

Bunların dışında, harcanabilir gelir seviyesinin artması, yenilenebilir enerji alanında yapılacak yatırımlar, halkın bilinç seviyesinin yükselmesi ve her yıl % 1.2 oranında gerçekleşen nüfus artış hızı gelecekteki inşaat sektörüne olumlu yansımalar olarak görülmektedir. Bu olumlu artışlara istinaden, bizimle birlikte inşaat sektöründe bulunan birçok firmanın da, düşünceleri olumlu olmalıdır ve bu firmalar içinde bulundukları sektörün geleceğinin parlak ve üst seviyelerde bir iş potansiyeline sahip olduğunun bilincine varmalıdır.

  1. Genç ve dinamik nüfusun da inşaat sektörünün geleceğine olumlu katkıları var mı?

Türkiye’de orta öğretimde bulunan öğrenci sayısı 18 milyondur. Genç, harcamaya ve tüketmeye meyilli insanlar çoğunluktadır. Yabancıların ülkemize yatırım yapmalarının önemli bir sebebi de budur.

Gelecekte bu genç nüfusa iyi bir ev, iyi bir eş ve iyi bir iş lazım olacaktır. Bu insanlar, babalarının ve annelerinin kendilerine bırakmış olduğu evlerde oturmayacaklardır. Gelişen teknolojiyle birlikte inşaat unsurlarında da sürekli bir dönüşüm ve yenilik yaşanmaktadır. İnsanlarımızın yenilikleri takip etmeleri, buna dayalı olarak beklentilerinin artması ve teknolojiye uyum sağlamaları kapsamında, sektörümüzün de sürekli yeniliğe açık olması önem arz etmektedir.

Günümüzde konut satışları sadece ev olarak değil, komple bir yaşam alanı olarak değerlendiriliyor. Değerlendirmelere göre ülkemizde, her yıl yaklaşık 850 bin kişi evleniyor ve ortalama 120 bin kişi boşanıyor. Dolayısıyla, her hâlükârda aile yapısındaki bu değişikliklerin, inşaat sektörüne olumlu katkıları oluyor ve sektörümüze yapılan yatırımların devamlılığını koruması gerekiyor.IMG_2977_

  1. Pvc Pencere sektörümüze dönelim. Pvc pencere ürecilerinin farklı fiyatlandırma politikaları hakkında neler söylemek istersiniz?

Profilin penceredeki tutarı % 30-35 civarındadır. Böyle bir gerçeğe rağmen, firmaların verdiği düşük ve yüksek fiyat teklifleri kafa karışıklığına sebep olmaktadır.

Bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Hızı arttıran yeni sisteme uygun makinelere yatırım yapan firmalar, maliyeti düşürüp daha uygun fiyatlara satış yapmaktalar. Eski sistem makinelerle üretim yapmaya devam eden firmalar ise, üretimde yaşadıkları sıkıntılarından dolayı, daha yüksek fiyatlardan satış gerçekleştirmek zorunda kalıyor ve bu durum firmaları birbirinden ayrıştırıyor.

  1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

Değinmek istediğim bir diğer konu da bu idi. Sektörümüz iş güvenliği konusunda gereken önlemleri almalıdır. Bayilerin bünyesindeki montaj ustaları sertifikalı olmak zorundadır. Ayrıca, çıkan yeni yasaya göre yapılandırılmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, eskiye göre daha fazla sorunla karşılaşmaları muhtemeldir. Çalışma Bakanlığı “az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olarak bir sınıflandırma yapmıştır. Bizim bulunduğumuz konum ise tehlikeli işler sınıfıdır. Bundan dolayı, bütün güvenlik önlemlerinin alınması ve bu konu dâhilinde gereken eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.

  1. Bildiğimiz kadarıyla sertifikalı ustabaşı eğitimlerini sektörde ilk siz başlattınız. Bu konu neden bu kadar önemli?

Daha önceleri yetersiz üretim nedeniyle, firmalar bayi ve müşteri seçiyor ve yüksek oranlarda kar elde ediyordu. Oysa günümüzde, üretim arzı arttığı için, tüketici hem seçici, hem de haklarını biliyor. Artık tüketiciye kimse bir ürünü dayatamıyor. Kimse kaliteden ödün verme lüksüne sahip değil. Bu sebeple, Fırat olarak, kalitenin daha da arttırılması için, bayilerimizde görevli ustabaşılarına üretim ve montaj eğitimleri vermekteyiz. Fabrikamız içinde, maket bir inşaat hazırlanmış olup, bu eğitimlerde bu maket kullanılmaktadır.

  1. Son yıllarda butik ürünler, farklı renkler çok ön plana çıkmaya başladı. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Çok doğru. Günümüzde, firmalar müşteri bazlı çalışmalar yapmak zorunda kalıyor. Firmamız da müşterilerinin taleplerine daha esnek yaklaşıyor ve onların taleplerini mümkün olduğunca karşılamaya çalışıyor. Bu bağlamda, yerine göre 300 metre özel renk üretim dahi yapıyoruz. Çünkü bir defa müşteriye hayır derseniz, o müşteri kapınızı tekrar çalmıyor.

  1. Yeni ürün yatırımlarınızda, hangi kriterlere dikkat etmektesiniz?

Yeni ürün piyasaya sürerken, talep oranını ve yapılan yatırımın ne kadar sürede geri döneceğini hesaplıyoruz. Aksi halde, kullanılmayan ürünler nedeniyle, yatırımın çöplüğe dönüşme riski var. Yine buna paralel olarak, yurt dışındaki bayilerimizin de talepleri değişmekte ve bayilerimizin kapasitelerine ve taleplerine göre, yeni ürünleri ürün gamımıza katmaktayız. Pencere de aslında bir kültürün parçasıdır. Örneğin Hindistan’la Rusya’ya aynı ürünü veremiyorsunuz. İç pazarda da, müteahhitlerin ve nihai müşterilerimizin talepleri farklı. Biz, hiçbir zaman kaliteden ödün vermeden, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.

  1. 2015’te ön plana çıkaracağınız bir ürününüz olacak mı?

Ürünlerimiz içinde yer alan s75 Power serisi, sadece yerli ürünler değil, ithal ürünler içinde de iddialı bir yere sahiptir. Bu ürünümüzün, bayiler bazında daha fazla kabul görmesi ve tüketiciye sunulması noktasında çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Interview With FıratPen Profile Marketing Manager M. Erdal Karakaş
In our interview with FıratPen Profile Marketing Manager M. Erdal Karakaş, he indicated the importance of occupational safety, especially in our considerably ‘dangerous’ industry. He said that people should follow the latest developments in the technology and should increase their demands while adapting to the newest technologies. He told that because of these increasing demands, it’s crucial that our industry is always open to innovations.

 

 

 

Translate »