Home Haberler Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’dan Dünya Çevre Günü Mesajı: “Daha Sağlıklı Bir...

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, çevreye etkisini en aza indirmek amacıyla hayata geçirdiği yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, üretim faaliyetini doğal kaynakları tüketmeden gerçekleştirmenin bugün en büyük sorumlulukları olduğuna dikkat çekerek, “Gerek ülkemizde gerek faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde endüstriyel plantasyon çalışmalarına imza atarak orman varlığımızı koruyor, daha sağlıklı bir gelecek için umut ekiyoruz.” dedi.

Kurulduğu günden bugüne doğal dengeyi koruma ve topluma katkı sağlama misyonuyla hareket eden Kastamonu Entegre, faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda çevre dostu uygulamalara imza atarak ortak mirasımıza sahip çıkıyor. İnsanı ve doğayı odağına alan sürdürülebilirlik yaklaşımını, kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bir bileşeni olarak gören şirket; Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya’da yer alan üretim tesislerinde kullandığı odun hammaddesini, gençleştirme ve bakım faaliyetleri sonucu ömrünü tamamlamış endüstriyel ormanlardan elde ediyor.

“Orman varlığını ve biyoçeşitliliği koruma altına alıyoruz”

2020 Dünya Çevre Günü temasının “Biyoçeşitlilik” olduğuna dikkat çeken Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, dünya üzerindeki canlı türlerinin büyük bölümüne yuva olan ormanların ortak mirasımız olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
“İnsanın doğa üzerindeki yıkıcı etkisi artarken, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilme konusunda üzerimize düşen görev giderek ağırlaşıyor. Kastamonu Entegre olarak, bugün en büyük sorumluluğumuzun, üretimimizi doğal kaynakları tüketmeden, verimli bir biçimde gerçekleştirmek olduğunun bilincindeyiz. İnsanı ve doğayı odağına alan sürdürülebilirlik yaklaşımını kurumsal yönetim ilkelerimizin ayrılmaz bileşeni olarak görüyor, çalışmalarımıza BM İklim Eylemi hedefini gözeterek devam ediyoruz. Gerek ülkemizde gerek faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde endüstriyel ormancılık çalışmalarına imza atarak, daha sağlıklı bir gelecek için umut ekiyoruz. Bir yandan endüstriyel plantasyonlar ile dünya üzerindeki orman varlığını ve biyoçeşitliliği koruma altına alırken, diğer yandan atık ahşapların geri dönüşümle yeniden üretim sürecine dahil edilmesi için yerel ve uluslararası projelerde aktif rol oynuyoruz.”

Global ölçekli sürdürülebilir ormancılık politikası

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TEMA Vakfı öncülüğünde kurulan ENAT A.Ş.’nin ikinci büyük ortağı olarak, bugüne kadar 14 bin dönüm araziye (yaklaşık 2000 futbol sahası) 1,7 milyon fidan dikilmesini destekleyen Kastamonu Entegre, Türkiye’de sürdürülebilir orman yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı konusunda etkin rol oynuyor. Sektörün global markası olarak faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de bu çalışmalara öncülük eden şirket son olarak, sürdürülebilir ormancılık faaliyetini belgeleyen FSC sertifikası ile üretim yapan Bulgaristan yonga levha tesisinin hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla Plovdiv bölgesinde bir plantasyon çalışması başlattı. Toplam 864 dekarlık atıl belediye arazisini 32 yıllığına kiralayarak buraya 110 bin adet kavak fidanı diken Kastamonu Entegre, bu endüstriyel ormandan her yıl levha üretimine uygun 5 bin ton hammadde temin etmeyi hedefliyor.

Atıkları ekonomik değere dönüştürüyor

Hammaddesini sürdürülebilir ve yenilenebilir sertifikalı kaynaklardan temin ederek döngüsel ekonomiye odaklanan Kastamonu Entegre, her atığın değerlendirildiği yenilikçi çözümler geliştiriyor. Avrupa Birliği’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamında desteklediği ECOBULK projesine Türkiye’den tek çözüm ortağıolarak seçilen şirket, proje kapsamında geliştirdiği %100 geri dönüşümlü malzemeden üretilen yonga levhaların büyük ölçekli üretimine bu yıl içinde başlamayı planlıyor. Şirket son olarak, atıkları yeniden kullanarak ekonomik ve çevresel değer yaratmayı hedefleyen Türkiye Materials Marketplace platformunda sektör öncüsü olarak yer aldı.

Sürdürülebilirlik raporu ile sektöre örnek oldu

Sektöründe sürdürülebilirlik raporu yayımlayan Türkiye’de ilk, dünyada ise ilk üç şirketten biri olan Kastamonu Entegre, çevreye etkisini en aza indirmek amacıyla 2015 yılında karbon ayak izini hesaplamaya başladı. Tesislerindeki atıkları biyokütle enerji santrallerinde elektrik ve ısıya dönüştürerek yılda ortalama 240 bin ton karbon salımının önüne geçen şirket, Adana fabrikasında kurduğu Güneş Enerji Santrali ile enerji ihtiyacını temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ise, yerlileştirme projesi kapsamında ithal ürünlerin yerli ikamelerine geçerek, mesafeye bağlı karbon salımını asgari düzeye indirdi ve 8,5 milyon TL tutarında tasarruf sağladı.

Translate »