Home Haberler MİMARLAR ODASI “YAŞAMIN VE BARIŞIN” YANINDADIR!

TMMOB Mimarlar Odası kamu kurumu niteliğinde, anayasal bir meslek kuruluşudur. Kurulduğu 1954 yılından bugüne üyelerinden aldığı güçle ve tüm bileşenleriyle dayanışma içerisinde mesleki çalışma alanlarını güçlendirmeyi ve geliştirmeyi, sorunlar karşısında farkındalık yaratarak, tartışarak çözüm üretmeyi, toplumsal, çevresel ve kültürel duyarlılıkları vurgulayarak biliminin ve ortak aklın önderliğinde ülke ve kamu yararına sahip çıkmayı ve bu amaçla mücadelesini sürdürmeyi temel sorumluluk olarak görmüştür.

Hukukun ve bilimin rehberliğinde yürüttüğü çalışmalarında ve mücadelesinde daima barıştan, çoğulculuktan, adaletten yana olmuş; şiddetin, her türlü bölücü terör örgütleri ve eylemlerinin,  eşitsizliğin ve haksızlıkların karşısında kesin tavrını sergilemiştir. Vatanına, mesleğe ve aydınlık geleceğe olan inancıyla ve toplum yararı tutkusuyla ayrıştırıcı, ötekileştirici düşüncelerin karşısında daima dimdik durmuştur ve durmaya devam edecektir.

Meslek Odamız geçmişten günümüze taşıdığı sorumlulukla ve değerli üyelerinden aldığı güçle faaliyetlerini ve toplumcu mücadelesini sürdürürken, düşünce ve ifade özgürlüğünü, şeffaflığı, bağımsız basın anlayışını temel ilke olarak önemsemiş ve benimsemiştir.

Son günlerde Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bir etkinliği dolayısıyla yaşanan üzücü tartışmaların Mimarlar Odası kurumsal kimliğine, birlikteliğine ve dayanışma anlayışına zarar vermemesini diliyoruz.

Günümüzün önemli mesleki, kamusal kurumları olarak meslek odalarımızın üzerinde oluşturulan siyasi baskıları, çarpıtmalar ve iftiralar ile haksız yakıştırmaları kınadığımızı, mimarlığı, kent, çevre ve kültür değerlerimizi sonuna kadar savunmakta kararlı olduğumuzu değerli kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Translate »