Home Haberler ODE YALITIM, PASİF EV PROJESİNİN“ISI YALITIMI RESMİ SPONSORU” OLDU

ISITMA SİSTEMİ GEREKTİRMEYEN PASİF EVLER,ENERJİ KRİZİNDEN ÇIKIŞA KATKI SAĞLAYABİLİR!

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, İki Okka girişimitarafından hayata geçirilen ve yapımı Sakarya’da devam eden pasif ev projesinin “Isı YalıtımıResmi Sponsoru” oldu. Standart binalara oranla ısıtma ve soğutmada yüzde 90’lara varanoranda tasarruf sağlayan pasif evde, 800 metrekare ekstrüde polistren esaslı ısı yalıtımmalzemesi olan ODE Isıpan kullanıldı. ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, “Pasif ev,ülkemizde çok yeni olan ancak önümüzdeki dönemde hızla yaygınlaşacağını öngördüğümüz birkonsept. Özellikle iklim kriziyle mücadele ve enerji krizinden çıkışta önemli bir adım olduğunudüşünüyoruz. Biz de bu sponsorluk ile pasif evlere dikkat çekerek, kamuoyundaki farkındalığıartırmayı ve girişimcileri desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Yaşamı iyileştirmenin en önemli unsurunun çevreyi ve doğal ortamı korumak olduğu yaklaşımıylafaaliyetlerini sürdüren ODE Yalıtım, bu konuda önemli bir adım atarak, yapımı Sakarya’da devameden pasif ev projesinin “Isı Yalıtımı Resmi Sponsoru” oldu. İki Okka girişimi tarafından hayatageçirilen projenin teras çatıları, temel altı ve toprakla temas eden duvarlar ile zemin üstlerindeekstrüde polistren esaslı ısı yalıtım malzemesi olan ODE Isıpan kullanıldı. Sertifikalı pasif evstandartlarına uygun olarak 16 cm ila 20 cm kalınlıklar arasında olan yalıtım için 800 metrekareODE Isıpan Premium kullanıldı. 0,035 W/(m.K) ısı iletkenlik katsayısına, 300 kPa basmadayanımına, bünyesine su almayan yapıda optimum su buharı difüzyon direnç katsayısına sahipürünün kalınlığında, yüksek basma ve eğilme mukavemeti sayesinde zaman içinde azalma olmuyor.

Ozan Turan: “Türkiye’nin enerji maliyetini düşürecek bir konsept”

Pasif ev konseptinin iklim kriziyle mücadele ve enerji krizinden çıkışta önemli bir adım olduğunu söyleyen ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, “Isıtma ve soğutma için çok az enerjikullanılan pasif evler, iklimden bağımsız olarak tipik bina stokuna kıyasla yüzde 90, yeni binalarakıyasla da yüzde 75’e varan tasarruf sağlıyor. Yalıtımın yanı sıra bina kabuğu, havalandırma, doğrama, camlar, ısı köprüsüz tasarım ve inşaat gibi özellikleriyle konforu artırırken, sürdürülebilir bir yaşama da katkı sunuyor. Öyle ki bu evler, çok soğuk iklimlerde dahi hiç bir ekstra ısıtmasistemi kullanmadan yaşamaya olanak tanıyor. Özellikle Avrupa’da hızla yayılan bu konseptülkemizde henüz yeterince bilinmese de önümüzdeki dönemde hızla yaygınlaşacağınıöngörüyoruz. Pasif evler, sürdürülebilir yaşama katkı sunduğu gibi ülkemizdeki konutların güncelfiyatlarla 25 milyar dolar civarında olan toplam yıllık enerji maliyetinin azaltılmasına da büyükkatkı sağlayacaktır. Biz de bu sponsorluk ile pasif evlere dikkat çekerek, kamuoyundaki farkındalığı artırmayı ve girişimcilere destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Translate »