Home Haberler ODE YALITIM YÖNETİM KURULU ÜYESİ OZAN TURAN:“1 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK YÖNETMELİKLE YALITIM...

Türkiye’de toplam enerjinin yaklaşık üçte birinin tüketildiği binalarda enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” kapsamında 1 Ocak 2023 itibarıyla önemli bir değişiklik yürürlüğe girecek. Toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan binaların Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) kapsamında inşa edilmesini öngören değişiklik ile birlikte binalarda hem yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak hem de yalıtım malzemelerinin kalınlığı ve niteliği artırılacak.

Yönetmeliğe uygun inşa edilecek binalarda ısıtma ve soğutmada daha az enerji kullanılacağını söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, “İklim ve coğrafi koşullara göre değişmekle birlikte 100 metrekare bir dairenin enerji giderinde yüzde 20’ye varan tasarruf sağlanabilir” dedi.

İklim değişikliği, enerji arzına yönelik küresel gelişmeler ve bunlara bağlı olarak maliyetlerdeki artış,enerji verimliliğinin önemini her geçen gün daha da artırıyor. Verimlilik çalışması yapılması gereken alanların başında ise Türkiye’de kullanılan toplam enerjinin yaklaşık üçte birinin tüketildiği binalar geliyor. Bu kapsamda, 19 Şubat 2022 tarihinde Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) tanımının eklendiği “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 1Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi olan ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, yönetmelikteki değişiklik hakkında bilgi verirken, bu değişikliğin sektöre ve son kullanıcılara etkisini aktardı.

Ozan Turan: “Binalar verimli hale gelecek”

Yönetmelikteki değişiklikle birlikte toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan binaların NSEB kapsamında yapılacağını söyleyen Turan, “NSEB, enerji sınıfı en az B olan ve toplam enerji ihtiyacının en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerjiden sağlayan binaları ifade ediyor. Bu yönetmelikle birlikte artık ülkemizde de belli bir alan büyüklüğüne sahip olan binalar, enerjisinin bir kısmını kendisi üretecek, kalan enerji ihtiyacını da çok daha verimli bir şekilde kullanacak. NSEB şartı 1Ocak 2025’ten itibaren 2 bin metrekareye çekileceği için şimdiden pek çok binanın bu doğrultuda inşa edileceğini öngörüyoruz” dedi.

“Yalıtım malzemelerinin kalınlığı ve niteliği artacak”

Enerji performans sınıfının ‘C’den ‘B’ye çıkarılması ile birlikte ısı yalıtımında kullanılan malzemelerin kalınlıklarında da artış olacağını ifade eden Turan, “Bu yönetmelikle birlikte yalnızca kalınlık değil, kullanılan malzemelerin ısıl iletkenlik katsayılarında da iyileşme olacak. Bu da piyasada kaliteli ve nitelikli ürün kullanımını artıracak. Biz ODE Yalıtım olarak bu dönüşüm sürecine üretim kapasitemiz,insan kaynağımız ve teknolojimiz ile hazırız” diye konuştu.

“Bina yalıtımı ile 15 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayabiliriz”

Türkiye’deki toplam 22 milyonun hanenin yüzde 80’inde yalıtım uygulaması bulunmadığını veya çok zayıf yalıtım uygulaması olduğunu hatırlatan Turan, yeni bina stoklarının artmasıyla birlikte binalar için kullanılan enerji tüketiminin azalacağına da dikkat çekti. Turan şöyle devam etti;“Birçok gelişmiş ülkede binalar, ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıyor. Ülkemizdeki binalar ise halen 120-150 kW seviyelerinde enerji tüketiyor. Dolayısıyla enerji israfımız gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında çok daha fazla. Bu kapsamda birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimini düşüreceği için yönetmelikle yapılan değişikliği olumlu bir adım olarak görüyoruz. Bununla birlikte ülkemizde yalnızca bina yalıtımı ile güncel fiyatlarla yıllık 15 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Dolayısıyla enerji verimliliği seferberliğini de bir an önce başlatmalıyız.”

“Yeni yönetmeliğe uygun inşa edilecek binalardaki yalıtım ile enerji gideri yüzde 20 azalacak”

Turan ayrıca yalıtım malzemesi kalınlıklarının artmasının yapının ömrünü uzatacağını ve bunun yanısıra faturaları da düşüreceğini belirterek, “100 metrekare bir daireyi örnek alalım. İklim ve coğrafi koşullara göre değişiklik göstermekle birlikte bu dairede yeni yönetmeliklere göre yapılan yalıtım uygulaması ile enerji giderini yüzde 20’ye varan oranlarda azaltmak mümkün” açıklamasında bulundu.

Translate »