herofis LIJI abt abt abt
abt abt
abt abt doper
Home Haberler TÜBİSAD, yüzde 11-15 arası büyüme bekliyor

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2013 yılında 61,6 milyar olan hacminin 2014 yılında Türk Lirası bazında yüzde 11 ile yüzde 15 arasında bir büyüme gerçekleştirmesini bekliyor.

TÜBİSAD, 2014 yılı için büyüme ve pazar büyüklüğü verileri ile ilgili net rakamları 2015 yılının nisan ayında yayınlayacağı sektör raporu ile açıklayacak. Ancak dernek, rapor öncesinde, üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda yazılı bir değerlendirme yaptı.
Buna göre, sektörün 2013 yılında 61,6 milyar olan hacminin 2014 yılında Türk Lirası bazında yüzde 11 ile yüzde 15 arasında bir büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor. Ürünlerin büyük bir bölümünün ithalata dayalı olması nedeniyle Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybının sonucunda ithalat hacminin 2013 yılı ile aynı seviyede seyreden bir performans göstereceği belirtilirken, 2015 yılına dair makro ekonomik tahminler doğrultusunda sektörde temkinli bir büyümenin olacağı ve yılın ikinci yarısında, özellikle seçim sonrasında hızlanma görüleceği öngörülüyor.
Derneğin 2014 yılını genel değerlendirmesine göre, özellikle ABD’den başlayarak son birkaç yıldır BT gündemini işgal eden Bulut Bilişim pazarı, küresel olarak gelişme kaydettiği gibi Türkiye pazarında da etkisini gösteriyor. 2014 yılı başında şirketlerin BT’ye ayırdıkları bütçelerle ilgili pozitif hava, yılın devamındaki gelişmeler neticesinde yavaşladı.

2014 yılında Veri Merkezi ve felaket kurtarma alanlarında yatırımlar gerçekleşti, BT hizmetleri büyüdü ve dolayısıyla yatırımların da devam ettiği bir alan oldu. Böylece donanım ağırlıklı olan genel pazar yapısında dengeli bir dağılıma geçme konusunda adımların atıldığı bir tablo sergilendi. Dünya genelinde PC’lerin tekrar adetsel ve hacimsel ağırlık kazandığı ve tabletlerin yavaşladığı bir dönemde, Türkiye’de akıllı telefon ve tabletler satıcı firmalar açısından PC’lerdeki gelir düşüşünü azaltan bir etki yarattı. YouTube ve Twitter yasakları, yabancı yatırımcılar üzerinde olumsuz etkiye neden oldu.

Genel olarak bakıldığında ise toplam donanım pazarı üçüncü çeyrekte adet bazında yaklaşık yüzde 1 küçüldü, kurumsal alanda dolar bazında uzun yıllar sonra ilk kez yaklaşık yüzde 5 azaldığı görüldü. 2014 yılındaki seçimlere kadar kamuda çok fazla hareket olmaması ve sonrasındaki dönemde de görev değişiklikleri kamu yatırımlarını olumsuz etkiledi.

Bireysel tüketici tarafında ise satın alma talepleri büyümeye devam etti. Ana ürün gruplarına bakıldığında taşınabilir PC ürünlerinde bir miktar küçülme yaşandı, masa üstü bilgisayarlarda ise bir önceki yıla göre aynı seviyenin korundu. Tablet ürünlerinde ise bir önceki yıla göre az da olsa bir büyüme gerçekleşti. Akıllı cep telefonu ürünlerinde yaklaşık yüzde 15 büyüme kaydedildi.

Telekomünikasyon Sektörü, bir önceki yılın üçüncü çeyrek dönemine göre elde ettiği ciroyu yüzde 25,1 artırdı, toplam ciro ise 2014 üçüncü çeyrek itibarıyla, önceki yıla göre yüzde 2,1 büyüme gösterdi.

-2015 yılında giyilebilir teknolojiler ülke pazarlarına hareket getirecek

Açıklamada 2015 yılı öngörüleri de yer aldı. Buna göre 2015 yılında, büyük veri pazarının öne çıkması bekleniyor. “Nesnelerin internet” ile yeni iş modelleri ile karşı karşıya kalınması, kurumsal mobil çözümler ve büyük verinin ağırlıklı yatırım alanları olması, BT yatırımlarının, sağlık ve enerji sektörlerinde artması bekleniyor.

Ayrıca devlette uzun dönemdir sessizliğini koruyan eğitimde tablet uygulaması projesinin kapsamının ve etkinliğinin artırılması beklentileri de söz konusu. Hizmetler pazarında yurt dışı faaliyetlerde büyüme, bulut tarafında ise bir rekabet yaşanması bekleniyor.

Değerlendirmede ABD’de ortaya çıkan NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) dinlemeleri ve Edward Snowden’ın bu konulardaki açıklamalarının yaratmış olduğu izlenimlerin, özellikle AB ve diğer ülkelerde “küresel bulut” yaklaşımından ziyade güvenliği bölgesel veya yerel bazda yönetilebilecek uygulamalara geçiş yapılacağına işaret ediliyor.

Bireysel ürünler alanında büyümenin önemli bir kısmının, 2014 yılında olduğu gibi, 2015 yılında da taksit sayısı ve ithalat kısıtlamalarına rağmen akıllı telefonlardan geleceği tahmin ediliyor. Burada Türkiye’yi Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda Almanya, Hollanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde tüketici teknolojisi ürünleri pazarının büyük bir kısmını dizüstü ve tablet bilgisayar gibi BT ürünleri oluştururken, Türkiye’de akıllı telefonların önde olduğunu görülüyor.

Taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlar tarafında, tabletten dizüstü bilgisayara doğru 2015’te bir yönlenmenin olacağı, giyilebilir teknoloji ürünlerinde 2015 yılında bir çok ürünün ülke pazarına bir miktar hareket getirebileceği öngörülüyor.

Özetle, veri, bulut teknolojileri ve katma değerli servisler bilişim sektöründe büyümeyi besleyecek önemli alanlar arasında yer alacağı, bu alanlarda bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara cevap verecek cihaz, ürün ve servislerin öneminin artarak devam edeceği belirtiliyor.

-“Katma değeri yüksek ürünler büyüme beklentilerini karşılar”

“Sorunlar ve Çözüm önerileri” bölümünde ise, söz konusu olan büyümelerin sektörün gelişim beklentilerini karşılamadığı ifadeleri yer alıyor.

Katma değeri yüksek, ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak alt sektörlerin, yani yazılım ve hizmet sektörünün halen donanım pazarına oranla düşük olduğu hatırlatılan açıklamada, bu potansiyel alanlarda istenen büyüme yakalandığında, büyüme beklentilerinin karşılanacağı belirtiliyor.

Öneriler şu şekilde sıralandı:

“2015 yılında beklenen siyasi ve ekonomik gelişmelerin getireceği sonuçlar kurumların kendisini geliştirmesi için ideal zamanlardır. BT dönüşüm projelerini tüm yöneticilerin ivedilikle gündemlerine alması ve bir yandan maliyetlerini kontrol altına alırken diğer yandan yapacakları alt yapı yenilemeleri ve BT’nin hizmet olarak kullanılmasının getireceği hız avantajını kaçırmamaları gerekmektedir. Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması sanayi sektörlerinde verimlilik artışları sağlayarak dış pazarlarda rekabet gücünü artırmakta ve dolayısıyla ticareti artırmaktadır.

Bilgisayar sahipliği ve bilgisayar okuryazarlığının artması yüksek katma değerli sektörlerde çalışacak işgücünün yetişmesine destek vermektedir. Bu aynı zamanda ülkemizin bölgeler arasındaki sayısal uçurumun azalması anlamına gelecek önemli bir gelişme olacaktır.

Dünya üzerinde birçok ülke bilişim sektöründe korumacı politikaların aksine teknoloji adaptasyonunu kolaylaştırıcı veya teşvik edici politikalara yönelmektedir. Türkiye’de bazı başlıklar için yerel sektörü desteklerken diğer tarafta da teknoloji adaptasyonunu yavaşlatacak maliyet artırıcı politikalardan kaçınılmalıdır.”TUBISAD_logo-son

Translate »