Home Haberler Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi sonuçlarını açıklandı.İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 2,24 milyar...

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ocak
ayı sonuçlarına göre, yeni yılın ilk ayında ihracatta gerileme yaşandı. Ocak 2023’te 2,24
milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3
düşüş gösterdi. Rapora göre ihracat miktar olarak yeni yılın ilk ayında 3,56 milyon ton
seviyesinde gerçekleşirken, ortalama birim fiyatı açısından ise 0,63 dolar/kg ile bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5’lik bir artış sergiledi.
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 yılı ocak ayı sonuçları
açıklandı. Rapora göre, dış ticarette geleneksel olarak ocak aylarında görülen yavaşlama
eğilimi, 2023 yılında da devam etti. Pazarlardaki küçülmeye bağlı olarak inşaat malzemeleri
sanayi ihracatı ocak ayında değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak
2,24 milyar dolara seviyesinde gerçekleşti.
Ocak ayı ihracat miktarı 3,56 milyon tona geriledi.
Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi sonuçlarına göre, değer olarak son dönemlerin en düşük
aylık ihracatlarından biri yaşandı. 2023 yılı ocak ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar
olarak ise 2022 yılının kasım ve aralık aylarına göre düşüş göstererek 3,56 milyon ton
seviyesine geriledi. Pazardaki düşüşün etkisiyle ortaya çıkan bu durumun sonucunda ihracat
miktar olarak 2022 yılının ocak ayına göre yüzde 17,5 azaldı. İnşaat malzemeleri sanayi
ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 13,5 artış
gösterdi. 2022 yılı ocak ayında ortalama ihracat fiyatları 0,55 dolar/kg olarak gerçekleşirken,
bu durum 2023 yılı ocak ayında 0,63 dolar/kg seviyesine yükseldi.
İthalat ocak ayında 892 milyon dolar oldu.
Ekonomi çevreleri ve yapı sektörü tarafından dikkatle takip edilen rapora göre; 2023 yılı ocak
ayında inşaat malzemeleri ithalatı 892 milyon dolar oldu. Bu rakam bir önceki yılın ocak ayı ile
kıyaslandığında yüzde 22,7’lik bir artış meydana geldi. Yeni yılın ilk ayında ithalat sadece miktar
olarak değil, değer olarak da geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir yükseliş gösterdi. Buna
göre, ocak ayında 353 bin ton seviyesinde gerçekleşen ithalatın birim fiyatı 2,53 dolar/kg oldu.
Yıllık ihracat 33,59 milyar dolara geriledi
2023 yılı ocak ayı ihracat performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemeleri
ihracatı yüzde 0,5’lik düşüşle 33,59 milyar dolara geriledi. İhracat miktarı ise yıllık yüzde 1,3
azalma ile 56,89 milyon tona indi. Ortalama ihracat birim fiyatı da yıllık yüzde 22,1 artarak 0,59
dolar/kg’a yükseldi. Rapora göre, inşaat malzemeleri yıllık ihracatı 2022’nin son aylarında
gerilemeye başladı. Pazarlardaki yavaşlama ile ihracat performansındaki düşüş eğilimi, 2023’te
de devam etti.
Alt sektörler yeni yılın ilk ayında farklı eğilimler gösterdi
İnşaat malzemeleri sanayisinde alt sektörlerin ihracat performansı 2023 yılı ocak ayında genel
olarak geriledi. 2023 yılı ocak ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat
birim fiyatları 2022 yılının ocak ayına göre yükseldi. Küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki
gerileme eğilimine rağmen fiyatlar geçen yılın üzerinde kalmaya devam etti. Buna göre, yeni
yılın ilk ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 16,7 yükseldi. Demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı, geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 8,2, metal bazlı ürünlerin yüzde 3,0, yalıtım malzemelerinin yüzde 22,2,
ağaç ve ahşap ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatlarındaki artış ise yüzde 6,2 oldu.
2023 yılı ocak ayında sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracat miktar olarak geçen yılın ocak
ayının altında gerçekleşirken, dört alt sektörde ise geçen yılın ocak ayının üstünde gerçekleşti.
Miktar olarak ihracat düşüşleri demir çelik ürünlerinde yüzde 20,6, mineral, taş ve toprak
ürünlerinde yüzde 20,4 oldu. Metal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 18,7, yalıtım malzemeleri
ihracatı yüzde 22,5 azaldı. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracatı ise miktar olarak yüzde 50,6 arttı.
2023 yılı ocak ayında değer olarak ihracat artışı geçen yılın ocak ayına göre kimyasal bazlı
ürünlerde yüzde 24,2, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 16,9, elektrik malzemeleri ve
teçhizatlarında yüzde 8,0 oldu. İhracat değer olarak demir çelik ürünlerinde yüzde 14,2,
mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 7,4, metal bazlı ürünlerde yüzde 16,1 azaldı.
Raporda ayrıca depremin vurduğu 11 ildeki imar faaliyetlerinin gelecek aylarda inşaat
malzemeleri ihracatında gerilemelere neden olacağı da vurgulandı.

Translate »