Home Haberler TÜRKİYE İMSAD, İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİNİN SON 5 YILINA IŞIK TUTAN ‘TÜRKİYE...

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:

“Reel sektörlerin rekabet gücü reel veriler ile artar”
İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, güncel ekonomik verilerle hazırlanan ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019’u, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı. Raporun üretimden istihdama, ihracattan ithalata sektörün tüm faaliyetlerinin son 5 yılına ışık tuttuğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Günümüzde sağlıklı kararlar alınması ve rekabet gücünün artırılmasının ancak doğru, düzenli, tarafsız bilgi ve verilerle mümkün olacağına inanıyoruz” dedi.

İnşaat malzemeleri sanayisini oluşturan 88 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversitenin yer aldığı Türkiye İMSAD çatısı altında; sektörün gelişimi için faaliyet gösterdiklerini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Ülkemiz ekonomisinin itici gücünü oluşturan, stratejik öneme sahip inşaat sektörünün önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olarak en temel amacımız, üyelerimizden aldığımız gücümüzü kamu yararına kullanmak ve topluma hizmet etmektir. Sektörümüzün geleceğini sürdürülebilir bir ekosistem içinde bugünden planlamak ve stratejilerimizi oluştururken kullanmak üzere doğru veri setleri hazırlamak, hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu. 

“Raporla sektörün en büyük ihtiyaçlarından birini karşılıyoruz”

“Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin aktörleri olarak üreticilerimiz, satıcılarımız, projecilerimiz ve uygulamacılarımızla birlikte çok geniş bir sektörel ağın içerisinde yer alıyoruz” diyen Tayfun Küçükoğlu, şunları söyledi: “Günümüzde sağlıklı kararlar alınmasının ve rekabet gücünün artırılmasının ancak doğru, düzenli, tarafsız bilgi ve verilerle mümkün olacağına inanıyoruz. Sektörümüzle ilgili verileri de ancak sektörü temsil eden kuruluşlar sağlıklı bir şekilde aktarabilir. Bu inançla 2018 yılından bu yana sektörel ağımızdan gelen bilgileri rafine edip bilgi kirliliğinden arındırarak önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Türk Yapı Sektörü’nün en büyük ihtiyaçlarından biri olan konsolide edilmiş toplu veri kaynağı için ilk olarak ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2017’yi yayımladık. 2019 yılında ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2018’i kamuoyuna sunduk. Bu yıl da aynı titizlikle, en güncel ve doğru verilerle hazırlanan Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019’un önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.”

Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirme ve öngörülerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinden temel verilerin analiz edildiği ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019’da, inşaat malzemeleri sanayisine yönelik şu bilgiler yer aldı: 

·         2019 yılında özellikle gelişmiş ülkelerdeki toparlanma ile inşaat malzemeleri pazarının yüzde 2,6 büyüdüğü ve 6,23 trilyon dolara ulaştığı öngörüldü.

Türkiye, inşaat malzemeleri ihracatında 11. ülke

·         2019 yılında inşaat malzemeleri dünya ihracatı yüzde 1,3 daraldı ve 913,7 milyar dolara indi.  

·         Dünya inşaat malzemeleri ihracatında Çin en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdürdü. Çin’in ihracatı 213,6 milyar dolar oldu.

·         Türkiye 21,48 milyar dolar ihracatı ile 2019 yılında bir sıra yükselerek dünyanın 11’inci ihracatçı ülkesi oldu.

·         2019 yılı itibarıyla en büyük ithalatçı veya ihracat pazarı 115,3 milyar dolar ile ABD oldu. ABD’nin 2019 yılında ithalatı ise yüzde 7,3 düştü.  

·         Türkiye 2019 yılında, 6,8 milyar dolar ithalatı ile 37. büyük pazar veya ithalatçı konumunda yer aldı ve 2018 yılına göre 4 sıra geriledi.

·         2019 yılında, Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2018 yılına göre yüzde 13 düştü. İç pazardaki daralma ile sanayi üretiminde sert gerileme yaşandı.

·         İnşaat malzemeleri iç pazarı 2019 yılında cari fiyatlarla yüzde 9,8 daraldı ve 378 milyar TL olarak gerçekleşti.

·         İnşaat malzemeleri ihracatı 2019 yılında yüzde 0,4 düştü ve 21,48 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat yeniden geriledi.  

·         İsrail 2019 yılında en büyük ihracat pazarımız oldu. Irak ve İngiltere onu izledi. 

·         Türkiye’nin 2019 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payı yükseldi ve yüzde 2,35’e çıktı.

·         İnşaat malzemeleri dış ticareti 36 alt gruptan oluşuyor. 2019 yılında 36 alt gruptan 26 alt grubun ihracatı artarken, 9 malzeme alt grubunda ihracat düştü, birinde ise oran değişmedi.

·         İnşaat malzemeleri ithalatı 2019 yılında yüzde 16,2 geriledi ve 6,79 milyar dolara indi.

·         2019 yılında, 36 alt gruptan 31’inin ithalatı azalırken, 5 malzeme alt grubunda ithalat arttı.

·         En çok ithalat yapılan ilk 7 ülkeden yapılan ithalat 2019 yılında önemli ölçüde düştü. 

·         İç pazarın ithalat ile karşılanma oranı yüzde 10,2’ye çıktı. 

·         İnşaat malzemeleri net dış ticaret fazlası 2019 yılında 14,69 milyar dolara yükseldi.

·         İnşaat malzemeleri dış ticaretinde 2019 yılında ihracat miktar olarak yüzde 25,6 artarak 51,6 milyon tona yükseldi, ithalat ise yüzde 22 gerileyerek 2,53 milyon tona indi.          

·         İhracat birim fiyatları 2018 yılında 0,52 dolar/kg iken 2019 yılında 0,42 dolar/kg olarak gerçekleşti. İthalat birim fiyatları ise 2018 yılında 2,50 dolar/kg iken 2019 yılında 2,68 dolar/kg oldu.

Translate »