Home Haberler Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları açıklandı

İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi aralık ayında
71,35 puan oldu

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Aralık 2023
sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, aralık ayında bir önceki aya göre 0,11 puanlık artışla
71,35 puana yükseldi. Aralık 2023’te bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 7,7 üzerinde
gerçekleşen Faaliyet Endeksi, bir önceki aya göre ise 0,2 puanlık artışla 145,5 puana çıktı.
Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,01 puanlık düşüşle 32,95 puan seviyesine gerileyerek
kırılgan kalmaya devam etti. Beklenti Endeksi ise aralık ayında bir önceki aya oranla 0,3’lük
artışla yılı 57,6 puanla bitirdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli
olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Aralık 2023 sonuçları
açıklandı. Rapora göre Bileşik Endeks, zorlu koşullar içinde 2023 yılını bir önceki yılın yüzde 2,6
üzerinde kapattı. Böylece endeks, aralık ayında sınırlı ölçüde yükselerek yılı artış eğilimi içinde
bitirdi. Uzun süre sonra Türkiye ekonomisine olan güven ve beklentilerde de bir iyileşme
görüldü.
Bileşik Endeks yükselme eğilimine girdi
Türkiye İMSAD raporuna göre; Bileşik Endeks, kasım ayındaki durağanlığın ardından aralık
ayında yükselme eğilimine girdi. Bu çerçevede Bileşik Endeks, aralık ayında bir önceki aya göre
0,11 puanlık artışla 71,35 puan seviyesine çıktı. Ayrıca ekonomi programındaki kararlılık,
endeksin güven ve beklentiler tarafını desteklemeye başladı. Böylece Bileşik Endeks geçen yılın
aralık ayına göre de 1,84 puanlık bir atış gösterdi.
Faaliyet Endeksi’nin 4 aylık yükselişi sona erdi
Rapora göre, aralık ayında yeni ekonomi politikalarının iç pazara etkileri ve mevsimselliğin
sınırlayıcı döneme girmesi, faaliyetleri etkilemeye devam etti. Bunlara ek olarak küresel
pazardaki yavaşlamanın da etkisiyle faaliyetlerde farklı eğilimler gerçekleşti. Bu kapsamda
Aralık 2023’te bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 7,7 üzerinde gerçekleşen Faaliyet Endeksi,
bir önceki aya göre 0,2’lik artışla 145,5 puana yükseldi.
Rapora göre sıkı para politikalarına rağmen yurt içi satışlar, aralık ayında bir önceki aya göre
önemli artış gösterdi. Diğer yandan inşaat malzemesi sanayisinde ihracat aralık ayında sınırlı
ölçüde düşerken, üretimde de sınırlı bir gerileme yaşandı. Cirolar ise önemli ölçüde arttı. Yurt
dışı ihracat fiyatları ise aralık ayında değişmedi.
Güven Endeksi yerel seçimlere kadar zayıf kalmaya devam edecek
Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; aralık ayında
faaliyetlerde meydana gelen yükseliş, Güven Endeksi’ne yansımadı. Bu kapsamda zayıf ve
kırılgan kalmaya devam eden güven seviyesi, aralık ayında bir önceki aya göre 0,01 puan
artarak 32,95 puana çıktı. Güven Endeksi’nin zayıf ve kırılgan kalmaya devam etmesi üzerinde
ekonomi politikalarındaki uygulamaların kalıcılığı etkili oldu.
Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin durağanlaştığına dikkat çekilen rapora göre,
inşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sanayisinde güven değişmedi, yurt içi pazarlara olan
güven ise sınırlı ölçüde azaldı. İhracat pazarlarına olan güven de aralık ayında sınırlı ölçüde arttı.
Raporda inşaat malzemesi sanayisinde güveni etkileyen birçok unsurun bulunduğuna dikkat
çekildi. Ekonomi politikalarındaki değişimin siyasi olarak sürdürülebilirliği konusunda güven
endişesi sürerken, uygulanan politikaların işler üzerindeki etkilerine yönelik olarak da
yavaşlatıcı etkilerin beklentileri öne çıktı. Rapora göre, yerel seçimler öncesi hareketlenme
beklentisi ise henüz karşılanamadı. Buna bağlı olarak güvenin en azından yerel seçimlere kadar
zayıf kalacağı tahmin edildi.
Beklenti Endeksi 2023 yılını 57,6 puanla kapattı

Rapora göre, Aralık 2023’te durağanlaşan Beklenti Endeksi, yılı artış eğilimi içinde tamamladı.
Beklentiler, yeni ekonomi politikaları ile alınan yurt içi ve yurt dışı siparişleri şekillendirdi. Buna
göre, Beklenti Endeksi aralık ayında bir önceki aya oranla 0,3’lük artışla yılı 57,6 puanla bitirdi.
Aralık ayında yeni ekonomi politikaları uygulamalarındaki kararlılık beklentileri destekledi.
Alınan yurt içi siparişler ve ihracat siparişlerindeki düşüşler ise beklentileri sınırladı.
Mevsimselliğin de beklentileri sınırlamaya başladığı dönemde, Beklenti Endeksi Aralık 2023’te
geçen yılın aralık ayına göre de sadece 0,5 puanlık bir yükseliş gösterdi.
Diğer yandan, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde, uzun süre sonra ilk kez 2 ay üst üste
artış gerçekleşti. Ekonomi politikalarının uygulanmasındaki kararlılık bu alandaki beklentileri
destekledi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde düşüş gerçekleşirken, ihracat
siparişleri de gerilemesini dördüncü aya çıkardı.

Translate »