Home Haberler Türkiye İMSAD, Sektörün İlk ‘İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi’ni Yayınlamaya Başladı 

Gelecek 3 ayda işlerin durağan olacağı beklentisindeki  inşaat malzemesi sanayicileri ‘temkinli ancak iyimser’

Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, “Amacımız, geçtiğimiz yıl ulaştığı 73,6 milyar dolarlık büyüklüğü ile Türkiye ekonomisinde ve imalat sanayinde çok önemli bir paya sahip olan inşaat malzemeleri alanındaki gelişmeleri ve beklentileri yakından izleyerek, sektöre ve ekonomi yönetimine yol gösterici veriler sunmaktır” dedi.

 İnşaat malzemeleri sanayinde Faaliyet Endeksi içinde ölçülen Tahsilat Hızının, 2014 Nisan-Mayıs ayından itibaren gerilediği görüldü. İşlerde yavaşlama ve Merkez Bankası’nın sıkı para politikasının vadeleri uzattığı, Tahsilat Hızını da azalttığı dikkati çekti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi’ni yayınlamaya başladı. İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi ile Türkiye’de inşaat malzemesi sanayi faaliyetleri, güven ve gelecek beklentileri bundan böyle sektörde ilk kez aylık olarak ölçülecek. Türkiye İMSAD tarafından her ay periyodik olarak yayınlanacak olan endeks çalışması ile artık inşaat malzemesi sanayindeki tüm gelişmeler ve eğilimler, sürekli ve düzenli bilgi akışı ile izlenecek.

İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi Ocak 2015 verilerine göre, önümüzdeki 3 ayda işlerin durağan olacağı sinyalini veren inşaat malzemesi sanayicileri, bu beklentiye rağmen yatırımlarını ve üretimlerini artırmayı planlıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde sanayicilerin, ekonominin geleceğine ilişkin ‘temkinli ancak iyimser’ bir yaklaşım içinde oldukları görülüyor.

 

Yetişener: “Amacımız sektörde gelecek projeksiyonlarına doğru yön verilmesini sağlamaktır.”

İnşaat malzemeleri sanayinin 2014 yılında 52,3 milyar doları iç pazar ve 21,3 milyar doları ihracat ile birlikte 73,6 milyar dolar tutarında bir büyüklüğe ulaştığını belirten Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, “İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi’ni hazırlamaktaki amacımız, Türkiye ekonomisinde ve imalat sanayinde önemli bir paya sahip olan inşaat malzemeleri alanındaki gelişmeleri ve beklentileri yakından izlemek, böylece sektörün içinde ve dışındaki tüm aktörler ile ekonomi yönetimine yol gösterici veriler sunmaktır. Sürekli ve düzenli bilgi akışıyla sektörün nabzı tutmak ve geleceğe yönelik projeksiyonlara, bu veriler ışığında doğru yön verilmesini sağlamaktır” dedi.

Nasıl hazırlandı?

İnşaat malzemesi sanayindeki eğilimler; Üretim, İhracat, Yatırımlar, Tahsilat Hızı, Ekonomiye İlişkin Beklentiler, Yurtiçi Satış Fiyatları, Yurtdışı Siparişlerdeki Gelişmeler ile İnşaat Sektörüne Duyulan Güven’e kadar, 24 alt göstergede izleniyor. Sektördeki gelişmeler; ana endeks olarak belirlenen İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin altında; FaaliyetGüven ve Beklenti endeksi olmak üzere üç ayrı endekste inceleniyor.

Türkiye İMSAD Danışmanı ve Ekonomik Stratejik Araştırmalar Şirketi Başkanı Dr. Can Gürlesel tarafından hazırlık çalışması 15 ayda tamamlanan‘İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi’, inşaat malzemeleri sanayinde, alt sektörleri ağırlıkları itibariyle temsil eden 100 firmayla yapılan aylık anket metodu ile hazırlanıyor. Üretim ve ihracat kapasiteleriyle sektörü en iyi şekilde temsil eden örnekleme ile oluşturulan 100 firmayla, 15 ay süresince yürütülen anketler sonucunda, 2013 yılı Ağustos ayı başlangıç kabul edilerek, zincir endeksler hesaplandı.

Bileşik Endeks’te yön aşağıya çevrildi

Dr. Can Gürlesel’in verdiği bilgiye göre, Ağustos 2013 ayının 100 temel alındığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 2013 yılı Aralık ayını 102,3 puandan kapatırken, 2014 yılı Mayıs ayında 106,8 puana çıkarak yılın zirvesini yaptı. Daha sonra kademeli olarak gerileme eğilimine giren Bileşik Endeks 2014 yılını, bir önceki yılın sadece 1,3 puan üzerinde bir artışla ve 103,6 puandan kapattı. İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’ndeki bu gerileme, inşaat sektörü ve ekonomideki yavaşlama ile de paralellik gösterdi.

Beklenti ve güven iyileşirse, sanayi faaliyetleri hızlanacak

İnşaat Malzemeleri Sanayi Faaliyet Endeksi ise 2014’te yıllık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi. Faaliyet Endeksi’nde yaşanan bu artış, inşaat malzemesi sanayinde cari fiyatlarla yüzde 11-12 arasında gerçekleşen yıllık büyümeyi de yansıtıyor. Yılın ikinci yarısında yavaşlayan Faaliyet Endeksi’nde 2014 Aralık ayında sınırlı ölçüde gerileme olduğu görülüyor. İnşaat malzemeleri sanayinin yurtiçi satışları ve cirolarında daha hızlı artışlar yaşanırken, ihracatta durağanlaşma dikkati çekiyor.

Tahsilat Hızı’nda dikkati çeken gerileme

İnşaat malzemeleri sanayinde Faaliyet Endeksi içinde ölçülen Tahsilat Hızı’nın ise 2014 Nisan-Mayıs ayından itibaren gerilediği görülüyor. İşlerde yavaşlama ve Merkez Bankası’nın sıkı para politikası vadeleri uzatırken, tahsilat hızını da azalttığı yönünde bir gelişme izleniyor.

Güven Endeksi neden geriledi?

İnşaat Malzemesi Sanayi Güven Endeksi verileri; ekonomiye, inşaat ve inşaat malzemesi sanayi ile iç ve dış pazarın genel gidişatına ilişkin güvenin de azaldığını gösteriyor. 2014 Mart ayında 102,3 puan olan Güven Endeksi’nin Aralık ayına gelindiğinde 99,3’e gerilediği dikkati çekiyor. Siyasi ve jeopolitik gelişmeler ile sektörle ilgili yaşanan tartışmalar gibi dış ortam etkilerinin, sektörde güveni etkilediği değerlendirmesi yapılıyor.

Önümüzdeki 3 ayda işlerin durağan olacağı sinyali

İnşaat Malzemesi Sanayi Beklenti Endeksi değerlendirildiğinde ise önümüzdeki üç aya ilişkin olarak Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayine ilişkin olumlu beklentilerde gerileme dikkati çekiyor. Yine önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi sipariş beklentilerinin de mevsimsellikle birlikte azaldığı yönünde bir  seyir gözleniyor. İhracat siparişleri beklentisi ise göreceli olarak daha iyimser seyrediyor.

İnşaat Malzemesi Sanayi Beklenti Endeksi, önümüzdeki üç ay içinde inşaat malzemeleri sanayinde işlerin göreceli olarak durağan geçeceği sinyalini veriyor. Buna karşın firmaların yatırımlarını ve üretimlerini artırma eğiliminde olduğu ve sektöre ve ekonomiye ilişkin temkinli iyimserliğini koruduğu yönünde bir yaklaşım dikkati çekiyor.

İnşaat Malzemesi Sanayi  Faaliyeti Endeksi

 • Faaliyet Endeksi yılı 123,6 puandan kapattı ve yıllık bazda yüzde 12,7 arttı
 • Faaliyetlerde yılın ilk ve ikinci çeyrek döneminde hızlı artış yaşandı
 • Yılın üçüncü ve dördüncü çeyrek dönemlerinde Faaliyet Endeksi artışı yavaşladı ve durağanlaştı
 • Aralık ayında ve bu yıl ilk kez geriledi
 • Faaliyetlerin yıl içindeki artışını, üretim artışı ve ciro artışı sürükledi
 • İç satışlar ve ihracat, yılın ikinci yarısında durağanlaşmaya başladı
 • Tahsilat hızı gerilemeye devam ediyor, yılı en düşük seviyede kapattı

İnşaat Malzemesi Sanayi  Güven Endeksi

 • Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven yılı en düşük seviyesinde kapattı
 • İnşaat sektörünün genel gidişatına ilişkin güven, Mart ve Nisan aylarındaki toparlanmanın ardından kademeli bir düşüş içinde ve Aralık ayında en düşük seviyesinde
 • İnşaat malzemeleri sanayi genel gidişatına ilişkin güvende kademeli ancak daha sınırlı geriliyor
 • Yurt içi pazarlarda genel gidişat sınırlı, kademeli gerileme içinde ve geçen yılki seviyenin altında
 • İhracat pazarları genel gidişatına ilişkin güven yaz aylarındaki zirvenin ardından sınırlı gerileme içinde ancak güven geçen yılki seviyenin üzerinde seyrediyor

İnşaat Malzemesi Sanayi Beklenti Endeksi

 • Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler yıl içinde kademeli zayıfladı ve yılı en düşük beklenti ile kapattı
 • İnşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentiler Mart ayından itibaren geriliyor ve geçen yılın altında seyrediyor
 • Yurt içi sipariş beklentileri Ağustos ayından sonra sınırlı olarak yeniden gerilemeye başladı
 • İhracat sipariş beklentileri durağan olmakla birlikte, geçen yılın üzerinde bir beklenti ile kapattı
 • Üretim beklentileri sınırlı ve kademeli artış eğiliminde, Aralık ayında yılın en üst beklentisine ulaşıldı
 • Yatırım beklentileri sınırlı ve kademeli bir artış eğilimini koruyor, geçen yılın üzerinde yatırım beklentisi varEndeks_Logo
 • Turkiye+IMSAD_Logo
Translate »