Home Haberler VERİ MERKEZİ YATIRIMINDA TÜRK YÖNETİCİLER İNGİLİZLERDEN DAHA HEVESLİ

Dünyanın en büyük veri merkezi yatırımcılarından Zenium’un İngiltere ve Türkiye’de yaptığı araştırmaya göre, IT yöneticileri veri merkezlerini rekabetçi bulmadıkları gibi, geleceğin teknolojisine de sahip olmadıklarını düşünüyor. Bu konudaki planlamalarda ise Türkiye’deki yönetim kurulları ve üst düzey yöneticiler, İngilizlerden çok daha bilinçli ve aktif…

Günümüzde hızlı rekabet dünyasında, kurumları teknolojinin desteğiyle bir adım öne geçiren veri merkezleri, esneklik, iş sürekliliği ve modernleşme açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle veri merkezleriyle ilgili ülkemizi de içeren bir araştırma gerçekleştiren dünyanın lider veri merkezi yatırımcılarından Zenium Technology Partners, raporun çarpıcı sonuçlarını paylaştı.

Türkiye ve İngiltere’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren, 250’den fazla çalışana sahip şirketlerin kıdemli IT profesyonellerinin katıldığı ve “Modernleştirme Motivasyonu” olarak adlandırılan bu çalışmaya göre, IT profesyonellerinin yüzde 94’ü gibi çok büyük bir kısmı, kurum içinde veri merkezi yapılandırılmasının teknolojik açıdan demode olduğunu düşünüyor.

Yine bu katılımcıların sadece 20’de 1’i (%5), bu veri merkezlerinin teknolojik açıdan Zenium Veri Merkezleriönde ve rekabetçi olduğu kanısında…

İşyerlerinde günlük operasyonların sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesinin her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini düşünen bu uzmanlar, veri merkezlerinin sürekliliği konusunda da endişeli. Araştırmaya katılan her 10 yöneticiden 1’i (%10), veri merkezlerinin sürekliliğinin sağlanması için komple bakıma ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Buna karşılık veri merkezlerinde kullanılan teknolojinin güncel olmadığını iddia edenlerin oranı da oldukça yüksek; yüzde 41 oranında. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 5’i, veri merkezlerini rekabetçi ve son teknolojiyle donatılmış olarak tanımlıyor.

Katılımcılar, bu nedenle düzenli denetimlerin önemine de değiniyor. Araştırmaya göre ideal veri merkezi denetimlerinin aylık olması gerektiğini düşünen şirketlerde (%13), kurum içi veri merkezlerinin en güncel teknolojiyle donatıldığı inancı daha yüksekken, ideal denetimlerin yıllık yapılması gerektiğini düşünen şirketlerde (%2) IT yöneticileri veri merkezlerinin güncelliğinden daha az emin… İdeal veri merkezi altyapı denetimlerinin aylık olması gerektiğini savunanların yüzde 87’si, kurum içi veri merkezlerinin belli bir dereceye kadar güncel olmadığını belirtirken, denetimlerin yıllık olması gerektiğini savunanlar arasında ne yazık ki bu oran çok daha düşük.

Araştırmaya katılanların yüzde 25’i üst düzey yöneticilerin, veri merkezlerinin modernize edilme sürecine aktif olarak katıldığını söylüyor. Bu rakam, üst düzey yöneticilerin gelecek planlarını şimdiden benimseme konusunda bir çeşit inkar içinde oldukları fikrini oluştururken, katılımcıların yüzde 60’ı üst düzey yöneticilerin veri merkezi modernizasyonu konusunda kısmen faal sayılabileceğini söylüyor.

“Talep arzdan hızlı yükseliyor”

Bu önemli araştırmayla ilgili açıklama yapan Zenium Technology Partners CEO’su Franek Sodzawiczny; “Geleceğin ihtiyaçlarıyla bugünkü kaynaklar arasındaki kopukluk endişe verici. Günümüzde büyük veriyi yönetmek için yükseltilmiş depolama ve işlem gücüne olan talepte büyük bir artış yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde bu talebin daha da yükseleceğini öngörüyoruz” diyor. “Buna karşılık şirketler ne yazık ki veri merkezlerine yapılacak temel yatırımların ne kadar önemli olduğunu henüz tam olarak kavrayamadı” diyen Sodzawiczny sözlerini şu şekilde sürdürüyor:

“Burada bahsedilen sadece IT departmanlarının bütçesini artırmak değil… Dijital dünyadaki operasyonların verimli bir şekilde ilerlemesi için doğru sistemlerin ve altyapıların kullanılmasını sağlamak da önemli. Geçen yıl Gartner tarafından gerçekleştirilen veri merkezi yatırımı araştırması da bizim çalışmamıza paralel sonuçlar sunuyor. Bu araştırmaya göre de katılımcıların 3’te 2’si modernizasyon projelerini planladıklarını ve bu projelerin yüzde 70’ten fazlasına bütçe tahsis edildiğini söylüyor. Şirket içinde altyapı modernizasyon ve güncelleme projesi hazırlayan yüzde 87’lik bir kesim ise veri merkezi tesisleriyle ilgili hayata geçirilecek projeler hazırladığını belirtiyor. Bu olumlu bir işaret olarak görünebilir ancak bizim araştırmamıza katılan profesyonellerin tamamına yakınının (%94) veri merkezlerinin demode olduğunu belirtmesi, geleceğe sağlam adımlar atmak için modernizasyonun ilk öncelik olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda daha ikna edecek çok iş insanı olduğunu gösteriyor.”

Türkiye’de üst düzey yöneticiler daha bilinçli

Zenium’un araştırması, veri merkezi modernizasyonu konusunda İngiltere ve Türkiye’deki profesyonellerin bakış açısında nasıl farklılıklar olduğunu da gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre İngiltere’de katılımcı şirketlerin yüzde 80’i, yönetim kurulu seviyesindeki yöneticilerin veri merkezi modernizasyonu planı hazırlığında geri planda kaldığını söylerken; Türkiye katılımcıları arasında bu oran yüzde 64.

Türkiye’den araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 33’ü ise üst yönetimlerin bu konuda tamamen aktif olduklarını ve projeleri desteklediğini söylüyor. İngiltere’de bu oran sadece yüzde 17 civarında.

Araştırmanın Türkiye açısından bir diğer ilginç sonucu ise, İngiltere’de katılımcıların yüzde 16’sının yönetim kurulu üyelerinin, bir veri merkezi modernizasyon planı oluşturma sürecinde hiç yer almıyor olması. Türkiye’de bu oranın yüzde 7 civarında olması, ülkemizde yönetim kurulunun veri merkezi yatırımlarında daha bilinçli olduğunu da ortaya koyuyor.

Translate »