Home Haberler Yalıtımsız Binalardan 10 Milyar Dolarlık Enerji Kaybı

   Yılda 60 milyar dolar harcama yaptığımız enerjinin %40’i binalarda kullanılıyor ve bunun da %85’ı ısıtma ve soğutma amaçlı tüketiliyor. XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği, 14-17 Ocak Enerji Verimliliği Haftası’nda enerjiyi daha verimli kullanmak ve tasarruf etmek için binalarımıza yalıtım yapılması gerektiğine dikkat çekti.XPS+isi+yalitimi+Sanayicileri+Dernegi+Baskani_+Emrullah+Eruslu-

 

Türkiye’de ısı yalıtımı bilincinin gelişmesini sağlayarak kamuoyunu bilinçlendirmeyi kendine misyon edinen XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, Enerji Verimliliği Haftası’nda herkesi ısı yalıtımı konusunda daha bilinçli olmaya davet etti. Türkiye’de binaların yüzde 84’ine denk gelen 16 milyon binanın hala yalıtımsız olduğunu belirten Eruslu, bu nedenle yılda 10 milyar dolarlık fazla enerji kullandığını belirtti. Eruslu, “Türkiye’de toplam enerjinin % 40’ı binalarda kullanılıyor. Binalarda kullanılan enerjinin de %85’i ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılıyor, % 15’i ise aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde kullanılıyor. Dolayısı ile binaların ısıtma ve soğutması için harcanan enerjiden tasarruf daha önemlidir, tasarrufta aslan payı binanın ısı yalıtımı ile olur. A plus beyaz eşya ve elektrikli ev aletleriyle tasarruf edilebilecek miktar 1 milyar dolar. Bizde ise 10 milyar dolar tasarruf potansiyeli var” dedi.mantolama1

Ülkemizde ısı yalıtımı bilinci tam olarak oluşmadığı için yalıtım maliyetinin masraf olarak görüldüğünü belirten Eruslu, ısı yalıtımının binaların enerji verimliliğine katkısının getireceği yararların yeterince anlaşılamadığını vurguladı. Eruslu, “Avrupa Birliği 2019’a kadar pasif evleri zorunlu hale getiriyor. Yani Avrupa binalarda enerji kullanımını %20 azaltma kararı aldı. Enerji ithalatında en büyük faturayı ödeyen ülke olarak, ısı yalıtım ile enerji tasarrufuna daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Isı yalıtımın getirdiği maliyetin payı, bir binanın toplam maliyeti içinde yüzde 3 ila 5 arasında değişiyor ve sağladığı tasarrufla birkaç yıl içinde kendini amorti ediyor. Bu maliyet, küresel ısınma yüzünden iklim değişiklikleri etkisine, dünyanın fosil yakıt kaynaklarının tükeneceği tehlikesi ve enerji için nükleer santrallere başvurulması karşısında çok önemsiz kalıyor.” dedi.

Yaşanan iklim değişiklikleri ile ilgili felaketlerle birlikte önemi iyice anlaşılan ısı yalıtımının isteğe bağlı olmaktan çıkıp zorunlu bir uygulama olduğunu belirten Emrullah Eruslu, enerji verimli binalara verilecek teşviklerin artması, mantolamanın özendirici teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, ülke ekonomisi açısından son derece olumlu olacaktır dedi.logo

Translate »